statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: m* Találatszám: 375 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Măcăreşti (Ponor, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Aiud, = Geogel; 1966 ua. com. Ponor.

Macău (Aghireşu, CJ) Mákófalva.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1880 Makó; 1850, 1857, 1890, 1900 Mákó; 1873 Máko; 1920, 1930, 1956 Măcău. # Névvált. 1839 Mekeou; 1863, 1873 Mekeu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Bácsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bácsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Nádosi j.; 1880 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1890-1910, 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cluj (Centrală); 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Macău.

Macea (Macea, AR, com.) Mácsa.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, magyar, német. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Világosi j.; 1873-1910 Arad vm. Aradi j.; 1920 jud. Arad, p. Arad; 1930 jud. Arad, p. Sfânta-Ana; 1941 jud. Arad, p. Curtici; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, ua. com. Macea.

Macedonia (Ciacova, TM) Macedónia.
# Név: 1839, 1863, 1880-1900 Maczedonia; 1873 Macedonia; 1910 Maczedónia. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Újpécsi j.; 1873 Torontál vm. Párdányi j.; 1880-1910 Torontál vm. Módosi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Modoş; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Ciacova; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Cebza.

Măceu (Bretea Română, HD) Mácsó.
# Név: 1839, 1880 Matsó; 1850, (O.T.), 1863 Macsó; 1873 Macso; 1920 Maceu. # Névvált. 1839 Metseou; 1863, 1873 Mecseu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Hosdáti j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Bretea Streiului.

Măceşti (or. Moldova Nouă, CS, loc.) Mátyásmező.
# Név: 1840 Macsevich; 1873-1900 Macsevics; 1920 Macevici. # Nyelv: 1873 szerb. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Szerbbánsági végezred, Fejértemplomi j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Moldovai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Újmoldovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Moldova nouă; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Moldova-Nouă; 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă; 1966 R. Banat, ua. com. Moldova Veche.

Măcicăşeşti (Şăulia, MS) Macskás.
# Név: 1956 Măcicăneşti. # Névvált. 1956 Măcicăşeşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Şăulia; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Şăulia.

Măcicaşu (Chinteni, CJ) Magyarmacskás.
# Név: 1839 Magyar-Matskás; 1850 Magyar Macskás; 1857 M. Matskás; (O.T.), 1863, 1890 Magyar-Macskás; 1873, 1880 Macskás (Magyar-); 1920 Măcicaşul ung. # Névvált. 1839 Metskás-ungureszk; 1863 Mecskásu Ungurészk. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Fejérdi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Nádosi j.; 1880-1910, 1941 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1920 jud. Cojocna, p. Borşa; 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, or. reg. Cluj, com. Deuşu.

Maciova (Constantin Daicoviciu, CS) Mácsova.
# Név: 1839, 1863-1900 Macsova. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Căvăran.

Macovişte (Ciuchici, CS) Mákosfalva.
# Név: 1839, 1873-1900 Makovistye; 1863 Mákovistye. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Oraviczai j.; 1873 Krassó vm. Szászkai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Jámi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Răcăşdia; 1930 jud. Caraş, p. Oraviţa; 1941 jud. Caraş, p. Sasca-Montană; 1956 R. Timişoara, r. Oraviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Ciuchici.

Macovişte (Cornea, CS) Makovistye.
# Közigazg. 1913 Krassó-Szörény vm. Teregovai j. } Somfa; 1956 R. Timişoara, r. Orşova, = Cornea; 1966 R. Banat, ua. com. Cornea.

Mada (Balşa, HD) Máda.
# Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Almási j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Alvinci alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Algyógyi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1873 Hunyad vm. Almási j.; 1880 Hunyad vm. Gyógy-Almási j.; 1890-1910 Hunyad vm. Algyógyi j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Geoagiul de jos; 1930, 1941 jud. Hunedoara, p. Geoagiu; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Balşa.

Mădăras (Ardud, SM) Nagymadarász.
# Név: 1839, 1863-1900 Madarász; 1920 Şoimul; 1956 Mădăraş. # Névvált. 1920 Mădăraş. # Nyelv: 1839 oláh, német; 1851 oláh, német (... 317 r. kath. lak., kik magyarul is tudnak ...); 1863 román, magyar, német; 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Krasznaközi j.; 1873 Szatmár vm. Krassói első j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Erdődi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Arded; 1930 jud. Satu-Mare, p. Arded; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Mădăras;

Mădăras (Mădăras, BH, com.) Madarász.
# Név: 1920, 1930, 1956 Mădăraş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1880 Bihar vm. Szalontai j.; 1890-1910, 1941 Bihar vm. Nagyszalontai j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Salonta; 1956 R. Oradea, r. Salonta; 1966 R. Crişana, ua. com. Mădăras.

Mădăraş (Band, MS) Mezőmadaras.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Mező-Madaras; 1850, 1857 Mező Madaras; 1873, 1880 Madaras (Mező-). # Névvált. 1839 Madarasu. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Mező-Bándi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Mezőkövesdi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőmadarasi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Mező-Bándi j.; 1880 Maros-Torda vm. Mezőségi j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Bandul de câmpie; 1930 jud. Mureş, p. Band; 1941 Maros-Torda vm. Mezőbándi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Mădăras.

Mădăraş (Dăneşti, HR) Csíkmadaras.
# Név: 1839, 1850, 1857, 1863 Madaras; (O.T.) Madrás; 1873, 1880 Madaras (Csik-); 1890 Csik-Madaras. # Névvált. (1956) mn. Madaras. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Felső-Csikszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikszépvizi alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Csikszeredai j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Csik Somlyoi ker.; 1873 Csik szék, Karcfalvi j.; 1880 Csik vm. Csik-Szépvizi j.; 1890-1910 Csík vm. Felcsíki j.; 1920 jud. Ciuc, p. Mercurea-Ciuc; 1930 jud. Ciuc, p. Centrală; 1941 Csík vm. Csíkszeredai j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Mădăraş.

Mădărăşeni (Iclănzel, MS) Madaras.
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Iclănzel; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Iclănzel.

Măderat (or. Pâncota, AR, sat) Magyarád.
# Név: 1851, 1873 Magyarát. # Névvált. 1839 Magyaráth. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863-1910 Arad vm. Világosi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şiria; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, ua. com. Mîsca.

Mădrigeşti (Brazii, AR) Madarsák.
# Név: 1839, 1873 Madrizesty; 1851 Madrizestyi; 1863, 1880-1900 Madrizest; 1930, 1941 Mădrijeşti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Borosjenői j.; 1873 Arad vm. Buttyini j.; 1880-1910 Arad vm. Borossebesi j.; 1920 jud. Arad, p. Şebiş; 1930 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1941 jud. Arad, p. Gurahonţ; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Brazii.

Măerişte (Măerişte, SJ, com.) Krasznahidvég.
# Név: 1839, 1850-1900 Hidvég; 1920 Hidig. # Névvált. 1839, 1863 Higyik; 1873 Hidigu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Peretseni j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágysomlyói j.; 1863 Kraszna vm. Krasznai j.; 1873 Kraszna vm. Somlyói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Măerişte.

Mag (Sălişte, SB) Mág.
# Név: 1839 Mag. # Névvált. 1839 Máág, Schardörfel, Mák; 1863 Schardörfel; 1873 Schardörfl. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Kis-Enyedi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Keresztényszigeti alkrz.; 1857 Szebeni ker. Orláti j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szelistyei (Orláti) ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Kis-Enyedi j.; 1880-1910 Szeben vm. Szelistyei j.; 1920-1941 jud. Sibiu, p. Sălişte; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Săcel.

Măgeşti (Măgeşti, BH, com.) Szászfalva.
# Névvált. 1863 Mosesti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Élesdi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Aleşd; 1956 R. Oradea, r. Aleşd; 1966 R. Crişana, ua. com. Măgeşti.

Măgherani (Măgherani, MS, com.) Nyárádmagyarós.
# Név: 1839, 1857-1873, 1890, 1900 Magyarós; 1850, 1880 Magyaros. # Névvált. (1956) mn. Nyárádmogyorós. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Selyei j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Kibédi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Selyi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Măgherani.

Măgheruş (Nadeş, MS) Küküllőmagyarós.
# Név: 1839, 1890 Szász-Magyarós; 1850 Maniersch; 1857 Mangiersch; (O.T.), 1863 Szász-Magyaros; 1873 Magyaros (Szász); 1880 Magyaros; 1900 Szászmagyarós. # Névvált. 1839 Magyarós, Mangertz, Mängeresch, Magyarósch, Megyerus, Magurus; 1863, 1873 Maniersch, Megyerus. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Felső ker. Szász-Nádosi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Nagyszőllősi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1863 Küküllő vm. Felső ker. Nádosi j.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Ţigmandru.

Măgheruş (or. Topliţa, HR, loc.) Magyaros.
# Közigazg. 1944 Maros-Torda vm. Régeni felső j. } Maroshéviz; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, or. Topliţa, = Topliţa; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Măgheruş (Ozun, CV) Sepsimagyarós.
# Név: 1839, 1863 Magyarós; 1850, 1857, (O.T.), 1873, 1880 Magyaros; 1890 Sepsi-Magyarós. # Névvált. 1839 Sepsi-Magyarós; 1920 Şepşi-Măgheruş; (1956) mn. Magyaros. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Feketeűgy-mellyeki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Feketeügyi j.; 1873 Három szék, Sepsi felső j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, ua. com. Lisnău.

Măghierat (Ohaba, AB) Magyarádtanya.
# Közigazg. 1913 Alsó-Fehér vm. Kisenyedi j. } Vingárd; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş, < = Vingard>; 1966 ua. com. Vingard.

Măgina (or. Aiud, AB, loc.) Muzsnaháza.
# Név: 1839, 1863, 1873 Musina; 1850 Oláh Musina; 1857, (O.T.), 1880-1900 Muzsina. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Mesina. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Nagyenyedi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Nagy-Enyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. or. Aiud.

Măgoaja (Chiuieşti, CJ) Hollómező.
# Név: 1839 Holló-Mező. # Névvált. 1839 Hollómező, Magotsa, Magosa; 1863, 1873 Magocsa. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Rettegi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Galgói alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Magyarláposi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Kackói j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Chiueşti.

Măgulicea (Vârfurile, AR) Kismaglód.
# Név: 1839, 1863, 1880 Magulicza; 1850, 1857, 1873, 1890, 1900 Magulicsa. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi alsó j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Vîrfurile.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék