statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: m* Találatszám: 375 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Măgura (Bucium, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Izbita; 1966 ua. com. Bucium.

Măgura (Galda de Jos, AB).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Alba, < = Galda-de-Sus>; 1966 ua. com. Benic.

Măgura (Mărtineşti, HD) Magura.
# Név: 1873 Magura (Lozsád-). # Névvált. 1839, 1863 Losád-Magura, Megura; 1873 Megura. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Lósádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1873 Hunyad vm. Losádi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Mărtineşti.

Măgura (Moieciu, BV) Magura.
# Név: 1850 Mogara; 1857, 1863, 1873 Mogura; 1900 Magula. # Névvált. 1873 Megura. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1850 Nagyszebeni katonai ker. Brassói krz. Rozsnyói alkrz. pr.; 1857 Brassói ker. Törcsvári j.; (O.T.) Fogaras tvh. Törcsvári ker.; 1863 Brassó-vidék [(O.T.) Fogaras vidék, Törcsvári j.] >> Törcsvár; 1873 Fogaras vidék, Törcsvári j. = Törcsvár; 1880-1910 Fogaras vm. Törcsvári j.; 1920 jud. Făgăraş, p. Bran; 1930, 1941 jud. Braşov, p. Bran; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, or. reg. Braşov, com. Măgura.

Măgura (Pietroasa, BH) Biharmagura.
# Név: 1839, 1863-1900 Magura. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Belényesi j.; 1873-1910 Bihar vm. Vaskohi j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Vaşcău; 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului; 1966 R. Crişana, r. Beiuş, com. Chişcău.

Măgura (Poiana Blenchii, SJ) Kishegy.
# Név: 1839, 1857-1880 Magura; 1850 Magiura. # Névvált. 1839 Mogura, Megura; 1863, 1873 Megura. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Kaczkói j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Galgói alkrz.; 1857 Dési ker. Sósmezői j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Kackói j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ileanda mare; 1930 jud. Someş, p. Ileanda; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Poiana Blenchii.

Măgura (Zăvoi, CS) Korcsona.
# Név: 1840 Kroshma; 1873 Krecsma; 1880-1900 Kröcsma; 1920-1941 Crâjma; 1956 Crîjma. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Karansebesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Karánsebesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Caransebeş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Caransebeş; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Măgura.

Măgura >> Brad (or. Brad, HD).
# Közigazg. 1956, 1966 R. Hunedoara, r. Brad, or. Brad, = Brad.

Măgura Ierii (Iara, CJ) Járamagura.
# Név: 1839-1900 Magura; 1920 Măgura. # Névvált. 1839 Mogura, Megura; 1863, 1873 Megura. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Lupsai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Magyarpeterdi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Iara de jos; 1930 jud. Turda, p. Iara; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Iara; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Iara.

Măgura Ilvei (Măgura Ilvei, BN, com.) Magura.
# Név: 1873 Mogura; 1920 Măgura. # Névvált. 1839 Mogura, Megura; 1863, 1873 Megura. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Besztertze-Vidéke; 1850 II. Román Ezred (Naszódi) 6. Szakasz; 1857 Besztercei ker. Óradnai j.; (O.T.) Naszod tvh. Radnai ker.; 1863 Besztercze-vidék [(O.T.) Naszod vidék, Szentgyörgyi j.]; 1873 Naszód vidék, Rodnai j.; 1880-1910 1941 Beszterce-Naszód vm. Óradnai j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Rodna veche; 1930 jud. Năsăud, p. Rodna; 1956 R. Cluj, r. Năsăud; 1966 ua. com. Măgura Ilvei.

Măgura-Topliţa (Certeju de Sus, HD) Magura.
# Név: 1920 Măgura. # Névvált. 1839 Mogura, Megura; 1863, 1873 Megura. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Solymosi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Kéméndi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marossolymosi j.; (O.T.) Déva tvh. Dévai ker.; 1873 Hunyad vm. Maros-Solymosi j.; 1880 Hunyad vm. Solymosi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Dévai j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Deva; 1956, 1966 R. Hunedoara, r. Ilia, com. urb. Certeju de Sus.

Măgurele (Mărişelu, BN) Serling.
# Név: 1850 Schirling; 1920 Şirling. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Borgói j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Szászbudaki alkrz.; 1857 Besztercei ker. Nagysajói j.; (O.T.) Naszod tvh. Monori ker.; 1873 Doboka vm. Sajói j.; 1880 Besztercze-Naszód vm. Nagy-Sajói j.; 1890-1910 Besztercze-Naszód vm. Besenyői j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Beşineu; 1930 jud. Năsăud, p. Şieu; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei alsó j.; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa; 1966 ua. com. Mărişelu.

Măgureni (Beriu, HD) Magureny.
# Név: 1857 Magurac; (O.T.) Magurei; 1873-1890 Magurény. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1857 Szászvárosi ker. Szászvárosi j. = Alt Sebeshely; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker. puszta; 1863 [(O.T.) Hunyad vm. Losádi j.]; 1873 Hunyad vm. Losádi j.; 1880-1910 Hunyad vm. Szászvárosi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Orăştie; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie; 1966 ua. com. Sibişelu Vechi.

Măgureni (Cerneşti, MM) Nagyhegy.
# Név: 1839, 1850-1880 Magura. # Névvált. 1863 Magureni. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kővár vidéke, Vaádi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Kápolnakmonostori alkrz.; 1857 Dési ker. Magyarláposi j.; 1873 Kővár vidéke, Monostori j.; 1880-1900 Szolnok-Doboka vm. Magyarláposi j.; 1910 Szolnok-Doboka vm. Kápolnokmonostori j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Mănăştur; 1930 jud. Satu-Mare, p. Mănăştur; 1941 Szatmár vm. Kápolnokmonostori j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Lăpuş; 1966 R. Maramureş, ua. com. Cerneşti.

Măguri (Măguri-Răcătău, CJ) Szamosfő.
# Név: 1839-1900 Magura. # Névvált. 1839 Mogura, Magura Alpestris, Megura; 1863 Megura. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Gyalui j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Gyalui j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Gyalui j.; 1920 jud. Cojocna, p. Gilău; 1930 jud. Cluj, p. Gilău; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Săvădisla; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Măguri.

Măguri (mun. Lugoj, TM, sat) Szendelak.
# Név: 1880 Magur és Szendelak; 1900 Szendelakmagur. # Nyelv: 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j. 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Lugojel.

Măguri >> Măguri (mun. Lugoj, TM) Magur.
# Név: 1839, 1863 Maguri; 1851 Magura; 1873 Magúra. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Lugosi j.; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880 Krassó-Szörény vm. Temesi j. >> Magur és Szendelak; 1890 Krassó-Szörény vm. Temesi j. = Magur és Szendelak.

Măguri-Răcătău (Măguri-Răcătău, CJ, com.) Reketó.
# Név: 1966 Măguri Răcătău. # Közigazg. 1913 Kolozs vm. Gyalui j. } Szamosfő; 1956 R. Cluj, r. Cluj, = Măguri, Mărişel, Muntele-Rece; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Măguri.

Măhăceni (Unirea, AB) Aranyosmohács.
# Név: 1839 Moháts; 1850, 1857, (O.T.), 1873-1900 Mohács; 1863 Mohás; 1920 Măhaciu. # Névvált. 1839 Muháts; 1863 Mohács. # Nemz. 1839 székely, oláh (... von Sekler-Gränzsoldaten, Seklern und Walachen bewohnt ...). # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Aranyos szék, Alsó j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Torockói alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bágyoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Aranyosi ker.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Felvinczi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Vinţul de sus; 1930 jud. Turda, p. Mihai-Viteazul; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Unirea; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Măhăceni.

Măhal (Sânmărtin, CJ) Mohaly.
# Név: 1839 Mohoj; 1850, (O.T.), 1863, 1880 Mohaj; 1857 Mohály. # Névvált. 1839 Mahaj, Mehal; 1863 Mohal; 1873 Mohál. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Széki j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Szamosujvárnémeti alkrz.; 1857 Dési ker. Szamosújvári j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Doboka vm. Buzai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Kékesi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Cheuchiş; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Diviciori.

Maia (Bobâlna, CJ) Mánya.
# Névvált. 1839 Mája, Máje; 1863, 1873 Mája. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Alparéti j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Deési j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Maia.

Maia (Măgherani, MS) Mája.
# Névvált. 1863 Moisza. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Jobbágyfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Jobbágyfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Mărculeni.

Maiad (Găleşti, MS) Nyomát.
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Kaáli j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Kááli j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Găleşti.

Maieru (Maieru, BN, com.) Major.
# Név: 1850 Meyer; 1857 Maer; (O.T.) Maieru; 1880 Majér; 1890, 1900 Majer; 1920 Maier. # Névvált. 1839 Mayer, Majer; 1863 Mayor; 1873 Maieru. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Besztertze-Vidéke; 1850 II. Román Ezred (Naszódi) 5. Szakasz; 1857 Besztercei ker. Óradnai j.; (O.T.) Naszod tvh. Radnai ker.; 1863 Besztercze-vidék [(O.T.) Naszod vidék, Radnai j.]; 1873 Naszód vidék, Rodnai j.; 1880-1910, 1941 Beszterce-Naszód vm. Óradnai j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Rodna veche; 1930 jud. Năsăud, p. Rodna; 1956 R. Cluj, r. Năsăud; 1966 ua. com. Maieru.

Măieruş (Măieruş, BV, com.) Szászmagyarós.
# Név: 1839 Magyarós; 1850, 1857 Nussbach; (O.T.) Magyaros (Nussbach); 1863 Magyarós, Szász; 1873 Magyaros (Szász-); 1880 Magyarós; 1890 Szász-Magyaros; 1900 Szászmagyaros; 1920 Măgheruş; 1930-1966 Măeruş. # Névvált. 1839 Villa nucum, Nussbach, Magyarus, Alun; 1863 Nussbach, Alun; 1873 Nussbach, Megierus; 1920 Măeruş. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Brassó vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Brassói krz. Földvári alkrz.; 1857 Brassói ker. Földvári j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Brassoi ker.; 1880-1910 Brassó vm. Alvidéki j.; 1920 jud. Braşov, p. Bârsa de jos; 1930 jud. Braşov, p. Săcele; 1941 jud. Braşov, p. Feldioara; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, r. Rupea, com. Măeruş.

Mailat (Vinga, AR) Majláthfalva.
# Név: 1873, 1890, 1900 Majlátfalva. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Temes vm. Szent-Andrási j. puszta; 1863 Temes vm. Uj-Aradi j.; 1873-1910 Temes vm. Vingai j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Vinga; 1941 jud. Timiş, p. Vinga; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, ua. com. Mailat.

Mailat >> Uricani (or. Uricani, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, < = Uricani>; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni, or. Uricani.

Maioreşti (Ruşii-Munţi, MS) Maroslaka.
# Név: 1839, 1863, 1890 Maros-Hodák; 1850, 1900 Maroshodák; 1857 Maros Hodák; (O.T.) Maros-Hodak; 1873, 1880 Hodák (Maros-). # Névvált. 1839 Maros-Hudák, Huduk, Mures-Huduk; 1863, 1873 Huduk; 1920 Maierău, Huduc; (1956) mn. Monosfalva. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Vécsi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Sóaknai alkrz.; 1857 Besztercei ker. Szászrégeni j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Magyarói j.; 1880 Maros-Torda vm. Magyarói j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de sus; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Vălenii de Mureş.

Majoshegy >> Cetatea de Baltă (Cetatea de Baltă, AB).
# Név: 1839 Majos. # Névvált. 1839 Majoshegye. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Alsó ker. Gálfalvi j.

Mal (or. Oţelu Roşu, CS, sat) Mál.
# Név: 1840, 1873 Maal; 1880 Maál. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Karansebesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Karánsebesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Caransebeş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Caransebeş; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Măgura.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék