statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: g* Találatszám: 268 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Găbud (Noşlac, AB) Gábod.
# Név: 1839-1900 Gabud. # Névvált. 1839 Gapud, Gepudu; 1863, 1873 Gebudu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Marosújvári j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Radnóti j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Maros-Ujvári j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Murăşului; 1930 jud. Turda, p. Luduş; 1941 jud. Alba, p. Ocna-Mureşului; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Cecălaca.

Gad (Ciacova, TM) Gád.
# Név: 1839, 1880 Gaád; 1863 Gáád. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 szerb, román; 1873 szerb, német [!]. # Közigazg. 1839, 1863 Torontál vm. Újpécsi j.; 1873-1910 Torontál vm. Módosi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Modoş; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Giulvăz; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Gad.

Gădălin (Jucu, CJ) Kötelend.
# Név: 1839, 1880 Kőtelend; 1850 Kettelend. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Gedelina. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh.?# Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Alsó ker. Palatkai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Kolozsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Kolozsi j.; 1880-1910 Kolozs vm. Mocsi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cojocna; 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1941 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Gădălin.

Găieşti (Acăţari, MS) Göcs.
# Név: 1839 Gőts; 1857 Göts; (O.T.), 1873, 1900 Gőcs; 1920, 1930, 1956, 1966 Găeşti. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Abódi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Abódi j.; 1873 Maros szék, Nyárád-Gálfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de jos; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, com. Vălenii.

Gaiu Mic (Moraviţa, TM) Kisgáj.
# Név: 1839 Kis-Gaj; 1863, 1890 Kis-Gáj; 1873, 1880 Gáj (Kis-); 1920 Gaiul mic; 1930, 1941 Gaiul-Mic. # Névvált. 1863 Gaju-Mik, Mali-Gaj. # Nyelv: 1839 rácz, oláh; 1851 oláh; 1863 román, szerb; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1910 Temes vm. Verseczi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Deta; 1941 jud. Timiş, p. Deta; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Deta, com. Stamora Germană.

Gălăoaia (Răstoliţa, MS) Galonya.
# Nemz. 1839 oláh. # Névvált. (1956) mn. Galoja. # Közigazg. 1839 Torda vm. Felső ker. Vétsi j. pr.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Maroskövesdi alkrz. pr.; 1857 Besztercei ker. Szászrégeni j. >> Déda; 1910 Maros-Torda vm. Régeni felső j. } Ratosnya; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, = Răstoliţa; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Răstoliţa.

Gălăuţaş (Gălăuţaş, HR, com.) Galócás.
# Név: 1839 Galotzás; (O.T.), 1863 Galoczás; 1941 Galocás. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Tsík-Szék, Gyergyó-Szék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Gyergyószentmiklósi alkrz. >> Remete; 1930 jud. Mureş, p. Topliţa, = Subcetate; 1941 Csík vm. Gyergyószentmiklósi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. urb. Gălăuţaş.

Gălăuţaş-Pârău (Gălăuţaş, HR) Galócáspatak.
# Név: 1956 Gălăuţaş-Părău. # Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, = Gălăuţaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. urb. Gălăuţaş.

Gălăşeni (Cuzăplac, SJ) Tóttelke.
# Név: 1873 Tottelke; 1920 Teoteleac. # Névvált. 1839 Tyotyelek; 1920 Totelec. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Nagy-Almási j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Nagyalmási alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Almási j.; 1880-1900 Kolozs vm. Almási j.; 1910 Kolozs vm. Hidalmási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Hida; 1930 jud. Cluj, p. Hida; 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Petrindu.

Gălăşeni (Măgeşti, BH) Gálosháza.
# Névvált. 1863 Geleseny; 1920 Gheleşeni. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Élesdi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Aleşd; 1956 R. Oradea, r. Aleşd; 1966 R. Crişana, ua. com. Măgeşti.

Gălăţeni (Păsăreni, MS) Szentgerice.
# Név: 1839 Szent-Gerlitze; 1850 Szent Gerlicze; 1857, (O.T.) Szt. Gerlicze; 1863, 1880 Szent-Gerlicze; 1873 Szent-Gerlice; 1890 Szent-Gericze; 1900, 1910 Szentgericze. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Abódi járás; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Abódi j.; 1873 Maros szék, Nyárád-Gálfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de jos; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Gălăţeni.

Galaţi (or. Zlatna, AB, sat) Ompolygalac.
# Név: 1839 Galatz; 1850-1863, 1880-1900 Galacz; 1873 Galac; 1910 Ompolygalacz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Zalathnai j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Zalatnai alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Gyulafehérvári j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Abrudbányai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alsó-Zalathnai j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Magyarigeni j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ighiu; 1930 jud. Alba, p. Ighiu; 1941 jud. Alba, p. Zlatna; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Feneş.

Galaţi (Pui, HD) Galac.
# Név: 1839, 1873 Galatz; 1850, 1857 Gallacz; (O.T.), 1863, 1880-1910 Galacz. # Névvált. 1839 Gelatz; 1863 Gelacz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Borbátvizi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 3. Szakasz: Felső Szálláspatak; 1857 Szászvárosi ker. Puji j.; (O.T.) Déva tvh. Puji ker.; 1873 Hunyad vm. Borbátvizi j.; 1880 Hunyad vm. Borbátviz-Maczesdi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Puji j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Pui; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Pui.

Galaţi >> Făgăraş (mun. Făgăraş, BV) Galac.
# Név: 1839, (O.T.) Galatz; 1850, 1863, 1880-1910 Galacz; 1857 Gallacz. # Névvált. 1839 Gelatz; 1863 Gelacz; 1873 Gelác. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Bürkösi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Fogarasi krz. Fogarasi alkrz.; 1857 Brassói ker. Fogarasi j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Külső ker. Bürkösi j.; 1873 Felső-Fehér vm. Hévizi j.; 1880-1910 Fogaras vm. Fogarasi j.; 1920, 1930 jud. Făgăraş, p. Făgăraş; 1941 jud. Făgăraş, p. Centrală; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş, or. Făgăraş; 1966 R. Braşov, or. reg. Făgăraş.

Galaţii Bistriţei (Galaţii Bistriţei, BN, com.) Galacfalva.
# Név: 1839, (O.T.) Galatz; 1850 Gallacz; 1857 Gallatz; 1863, 1890, 1900 Galacz; 1873 Galac; 1880 Gálácz; 1910 Galaczfalva; 1920 Galaţi. # Névvált. 1839 Heresdorf, Gelatz; 1863 Gelacz, Heresdorf; 1873 Heeresdorf, Gelác. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Kerlési j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Besenyői alkrz.; 1857 Besztercei ker. Lekenczei j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker.; 1873 Doboka vm. Kerlési j.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Besenyői j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Beşineu; 1930 jud. Năsăud, p. Şieu; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei alsó j.; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa; 1966 ua. com. Galaţii Bistriţei.

Galbena (Arieşeni, AB).
# Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Arieşeni; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Arieşeni.

Galbina (Balşa, HD) Galbina községrész.
# Közigazg. 1910 Hunyad vm. Algyógyi j. } Balsa; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie, = Balşa; 1966 ua. com. Balşa.

Galda de Jos (Galda de Jos, AB, com.) Alsógáld.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Alsó-Gáld; 1850 Alsó Gáld és Zeres; 1857 Alsó Gáld; 1873, 1880 Gáld (Alsó-). # Névvált. 1839 Gálda-gyin-zsosz; 1863 Gáldu din zsosz; 1873 Gálda din zsosz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Alsó-Igeni j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Tövisi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alsó-Igeni j.; 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Nagy-Enyedi j.; 1890, 1900 Alsó-Fehér vm. Magyarigeni j.; 1910 Alsó-Fehér vm. Tövisi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Teiuş; 1930, 1941 jud. Alba, p. Teiuş; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Galda de Jos.

Galda de Sus (Galda de Jos, AB) Felsőgáld.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Felső-Gáld; 1850, 1857 Felső Gáld; 1873, 1880 Gáld (Felső-). # Névvált. 1839, 1863 Gálda-gyin-szusz; 1873 Gálda din szusz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Felső-Igeni j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Tövisi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Felső-Igeni j.; 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Nagy-Enyedi j.; 1890, 1900 Alsó-Fehér vm. Magyarigeni j.; 1910 Alsó-Fehér vm. Tövisi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Teiuş; 1930, 1941 jud. Alba, p. Teiuş; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Benic.

Găldişoara >> Galda de Jos (Galda de Jos, AB).
# Név: 1956 Făgădaele-Gălzii. # Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Alba, < = Galda-de-Jos>; 1966 ua. com. Galda de Jos.

Galeş (Sălişte, SB) Szebengálos.
# Név: 1839, 1863 Gallyis; 1850 Gales; 1857 Gályis; (O.T.), 1880 Gális; 1873, 1890, 1900 Galis. # Névvált. 1839 Villa Galli, Krebsdorf, Galis; 1863 Galis. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Nagy-Szeben-Szék, Szelistye-Szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Szelistyei alkrz.; 1857 Szebeni ker. Orláti j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szelistyei (Orláti) ker.; 1863, 1873 Szeben szék; 1880-1910 Szeben vm. Szelistyei j.; 1920-1941 jud. Sibiu, p. Sălişte; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Sălişte.

Găleşti (Găleşti, MS, com.) Nyárádgálfalva.
# Név: 1839, 1863, 1880 Gálfalva; 1850 Nagy Gálfalva; 1857 Nyárád Gálfalva; (O.T.) Gálfalva (Nyáród); 1873 Gálfalva (Nyárad-); 1890 Nyárád-Gálfalva; 1920 Galeşti. # Névvált. 1839, 1863 Nyárád-Gálfalva. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Gálfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Gálfalvi j.; 1873 Maros szék, Nyárád-Gálfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Nyárádmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Găleşti;

Găleşti >> Gârde (Bistra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Dealu-Muntelui; 1966 ua. com. Bistra.

Gâlgău (Gâlgău, SJ, com.) Galgó.
# Név: 1873 Galgo. # Névvált. 1839 Gilgeou. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Kaczkói j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Galgói alkrz.; 1857 Dési ker. Sósmezői j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Kackói j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ileanda mare; 1930 jud. Someş, p. Ileanda; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Gîlgău.

Gâlgău Almaşului (Bălan, SJ) Almásgalgó.
# Név: 1839-1863, 1880-1900 Galgó; 1873 Galgo; 1920, 1930 Gâlgău; 1956, 1966 Gîlgău. # Névvált. 1839, 1863 Gilgeou. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Pánczélcsehi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Doboka vm. Egregy-Almási j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zsibói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Jibou; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Zalău, com. Tihău.

Galoşpetreu (Tarcea, BH) Gálospetri.
# Név: 1839, 1863, 1880, 1890 Gálos-Petri; 1920 Galoş-Petrei; 1930 Galoş-Petreu. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1851, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Érmelléki j.; 1873 Bihar vm. Mihályfalvai j.; 1880-1910, 1941 Bihar vm. Érmihályfalvi j.; 1920 jud. Bihor, p. Mihaifalău; 1930 jud. Sălaj, p. Valea-lui-Mihai; 1956 R. Oradea, r. Săcueni; 1966 R. Crişana, r. Marghita, com. Galoşpetreu.

Gălpâia (Bălan, SJ) Galponya.
# Név: 1839, 1863 Gálponya. # Névvált. 1839, 1863 Gelpije; 1873 Gelpeja. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Magyar-Egregyi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Magyaregregyi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Doboka vm. Egregy-Almási j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zsibói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Jibou; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Zalău, com. Bălan.

Galtiu (Sântimbru, AB) Gáldtő.
# Név: 1839, 1857 1863, Gáltő; 1920 Gălţiu. # Névvált. 1839, 1863 Gáldtő, Galtyju; 1873 Galtó. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Alsó-Igeni j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Tövisi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Alsó-Igeni j.; 1873-1900 Alsó-Fehér vm. Magyarigeni j.; 1910 Alsó-Fehér vm. Tövisi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Teiuş; 1930, 1941 jud. Alba, p. Teiuş; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Sîntimbru.

Galşa (Şiria, AR) Galsa.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863-1910 Arad vm. Világosi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şiria; 1956 R. Timişoara, r. Arad; 1966 R. Banat, ua. com. Şiria.

Gâmbaş (or. Aiud, AB, loc.) Marosgombás.
# Név: 1839-1880 Gombás; 1890 Maros-Gombás. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Gimbás. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Csombordi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Csombordi j.; 1890-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. or. Aiud.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék