statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: v* Találatszám: 446 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Vâlcea (Şinca, BV) Valcsatelep.
# Közigazg. 1910 Fogaras vm. Sárkányi j. } Ósinka; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş, < = Şinca-Veche>; 1966 R. Braşov, ua. com. Şinca Veche.

Vâlcele (Bretea Română, HD) Pokolvalcsel.
# Név: 1839 Pokol-Valtsél; 1850 Pokol Valczel; 1857 Pokol Valcsel; (O.T.) Pókol-Válcsel; 1863 Pokol-Valcsél; 1873 Valcsel (Pokol-); 1920 Vălcelele rele; 1930, 1941 Vâlcelele-Rele; 1956 Vîlcelele-Rele; 1966 Vîlcelele. # Névvált. 1839 Veltselele-Relye; 1863 Velcselele-Relye; 1873 Valcsele réle. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Kitidi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Oláhbrettyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Bretea Română.

Vâlcele (Feleacu, CJ) Bányabükk.
# Név: 1839 Bányabűk; 1857, 1873, 1890, 1900 Bányabük; 1920 Banabic. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Szent-Lászlói j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Turi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Szent-Lászlói j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Tordai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Turda; 1930 jud. Turda, p. Mihai-Viteazul; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Turda; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Vîlcele.

Vâlcele (Vâlcele, CV) Előpatak.
# Név: 1839 Ellőpatak; 1920, 1930 Vălcele. # Névvált. 1839 Előpatak. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Peselneki j. pr.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyajtai alkrz. pr.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Belső ker. Hidvégi j.; 1873 Felső-Fehér vm. Hidvégi j.; 1880-1910 Háromszék vm. Miklósvári j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Aita mare; 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe, com. urb. Vâlcele; 1966 R. Braşov, ua.

Vâlcelele (Bobâlna, CJ) Bujdos.
# Név: 1850 Buidos; 1920, 1930, 1956 Buduş. # Névvált. 1839 Búdos, Budusu, Bodosu; 1863 Bodosu; 1873 Budusiu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Alparéti j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Alparéti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Alparéti j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Csákigorbói j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ciachi-Gârbou; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Bobîlna.

Vâlcelele (Suplacu de Barcău, BH) Blágarét.
# Név: 1956 Rîtu-Blaghii. # Közigazg. 1910 Bihar vm. Margittai j. } Baromlak; 1956 R. Oradea, r. Marghita, < = Borumlaca>; 1966 R. Crişana, ua. com. urb. Suplacu de Barcău.

Vâlcelele Bune (Bretea Română, HD) Jóvalcsel.
# Név: 1839 Jó-Valtsel; 1850 Jovalczel; 1857 Irvaltsele; (O.T.) Jó-Válcsel; 1863 Jó-Valcsel; 1873 Valcsel (Jó-); 1920 Vălcelele bune. # Névvált. 1839 Veltselele-bunye; 1863 Velcsele-bunye; 1873 Valcsele bunye. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Kitidi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Oláhbrettyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880 Hunyad vm. Lozsád-Kitidi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Bretea Română.

Vâlceluţa (Bretea Română, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg, < = Vîlcelele-Rele>; 1966 ua. com. Bretea Română.

Vâlceşti (Vidra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Vidra; 1966 ua. com. Vidra.

Valchid (Hoghilag, SB) Váldhid.
# Név: 1839, 1863, 1873 Valdhid; 1850, 1857 Waldhütten; (O.T.) Valdhid (Waldhütten); 1880-1900 Waldhid. # Névvált. 1839 Silvania, Waldhütten, Valthit; 1863, 1873 Waldhütten. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Medgyes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Berethalmi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Berethalmi j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Keresdi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Segesvári j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Valchid.

Vale (Aluniş, CJ) Bánffytótfalu.
# Név: 1839, 1850, (O.T.), 1863-1900 Tótfalu; 1857 Tóthfalu. # Névvált. 1839 Vále, Válye; 1863 Válye; 1873 Valea. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Doboka vm. Felső ker. Iklódi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Kolozsi alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1863 Doboka vm. Felső ker. Nagy-Iklódi j.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Aluniş.

Vale (or. Topliţa, HR, loc.) Alsóválya, Felsőválya.
# Névvált. (1956) mn. Vajla. # Közigazg. 1910 Maros-Torda vm. Régeni felső j. } Maroshéviz; 1956 R. Maghiară, r. Topliţa, or. Topliţa, = Topliţa; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Vale (Sălişte, SB) Vále.
# Név: 1839, 1863, 1873 Válye; 1850, (O.T.) Vale; 1857 Válya. # Névvált. 1839 Vallia, Grabendorf; 1863, 1873 Grabendorf. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Nagy-Szeben-Szék, Szelistye-Szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Szelistyei alkrz.; 1857 Szebeni ker. Orláti j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1863, 1873 Szeben szék; 1880-1910 Szeben vm. Szelistyei j.; 1920-1941 jud. Sibiu, p. Sălişte; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Sălişte.

Vale în Jos (Ponor, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Aiud, = Ponor; 1966 ua. com. Ponor.

Valea (Urmeniş, BN) Fundáta.
# Közigazg. 1910 Kolozs vm. Mezőörményesi j. } Mezőörményes; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Urmeniş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Urmeniş.

Valea (Vărgata, MS) Jobbágyfalva.
# Név: (O.T.) Jobágyfalva; 1920, 1930, 1956 Iobăgeni. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Jobbágyfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Jobbágyfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Vărgata.

Valea (Zam, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Ilia, = Brăşeu; 1966 ua. com. Almaş-Sălişte.

Valea Abruzel (Bucium, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Bucium-Sat; 1966 ua. com. Bucium.

Valea Agrişului (Iara, CJ) Egrespatak.
# Közigazg. 1913 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j. } Alsójára; 1956 R. Cluj, r. Turda, = Iara; 1966 ua. com. Iara.

Valea Albă (Bucium, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Muntari; 1966 ua. com. Bucium.

Valea Albeştiului (Albeşti, MS) Fehéregyházi völgy.
# Név: 1956 Valea-Şapartocului; 1966 Valea Şapartocului. # Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sighişoara, = Albeşti; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Albeşti.

Valea Arsului (Crişcior, HD).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Brad, < = Crişcior>; 1966 ua. com. urb. Crişcior.

Valea Babii (Lunca Cernii de Jos, HD).
# Név: 1956 Valea-Babei; 1966 Valea Babei. # Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg, = Meria ; 1966 ua. com. Lunca Cernii.

Valea Bancului (Dorna Candrenilor, SV).
# Név: 1956 Valea Banului. # Közigazg. 1956 R. Suceava, r. Vatra-Dornei, < = Coşna>; 1966 ua. com. Dorna Candrenilor.

Valea Bârluteşti (Mogoş, AB).
# Név: 1956 Valea-Bîrluţeşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Mămăligani; 1966 ua. com. Mogoş.

Valea Barnii (Mogoş, AB) Valeabarni községrész.
# Név: 1941 Mogoş-Valea-Bârnii; 1956 Valea-Bîrnii. # Közigazg. 1907 Alsó-Fehér vm. Verespataki j. } Mogos; 1941 jud. Alba, p. Abrud, = Mogoş; 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni; 1966 ua. com. Mogoş.

Valea Barnii-Deal >> Buteşti (Mogoş, AB).
# Név: 1966 Valea Barnii Deal. # Közigazg. 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Valea Barnii, com. Mogoş.

Valea Barnii-Vale >> Valea Barnii (Mogoş, AB).
# Név: 1956 Valea-Bîrnii-Vale; 1966 Valea Barnii Vale. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Valea-Bîrnii.

Valea Bârzavei >> Târnova (Târnova, CS).
# Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Reşiţa, = Tîrnova; 1966 R. Banat, or. reg. Reşiţa, com. Târnova.

Valea Bistrei (Zăvoi, CS) Bisztranagyvölgy.
# Név: 1840 Vallemare; 1873 Valliamare; 1880 Valiamare; 1890 Valeamare; 1900 Valemáre; 1920 Valea mare. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Karansebesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Karánsebesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Caransebeş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Caransebeş; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Valea Bistrei.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék