statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: u* Találatszám: 67 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Ucea de Jos (Ucea, BV, com.) Alsóucsa.
# Név: 1839, 1890 Alsó-Utsa; 1850 Alsó Ucsa; 1857 Unter Utsa; (O.T.),1863 Alsó-Ucsa; 1873, 1880 Ucsa (Alsó-). # Névvált. 1839 Utsa-gyin-zsosz; 1863 Utsea de zsosz; 1873 Ucsa din zsosz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Fogarasi-Vidék, Porumbáki j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Fogarasi krz. Ucsai alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 8. Szakasz: Alsó Vist; 1857 Szebeni ker. Feleki j.; (O.T.) Fogaras tvh. Feleki ker.; 1863 Fogarasvidék, Alsó-Porumbáki j.; 1873 Fogaras vidék, Visti j.; 1880-1910 Fogaras vm. Alsóárpási j.; 1920-1941 jud. Făgăraş, p. Arpaşul-de-Jos; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Ucea de Jos.

Ucea de Sus (Ucea, BV) Felsőucsa.
# Név: 1839, 1890 Felső-Utsa; 1850 Felső Ucsa; 1857 Ober Utsa; (O.T.), 1863 Felső-Ucsa; 1873, 1880 Ucsa (Felső-). # Névvált. 1839 Utsa-gyin-szusz; 1863 Ucsa-gyin-szusz; 1873 Ucsa din szusz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Fogarasi-Vidék, Porumbáki j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Fogarasi krz. Ucsai alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 8. Szakasz: Alsó Vist; 1857 Szebeni ker. Feleki j.; (O.T.) Fogaras tvh. Feleki ker.; 1863 Fogarasvidék, Alsó-Porumbáki j.; 1873 Fogaras vidék, Visti j.; 1880-1910 Fogaras vm. Alsóárpási j.; 1920-1941 jud. Făgăraş, p. Arpaşul-de-Jos; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Ucea de Jos.

Ucuriş (Olcea, BH) Ökrös.
# Névvált. 1851, 1863 Ukuris. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873-1910 Bihar vm. Béli j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Beliu; 1956 R. Oradea, r. Salonta; 1966 R. Crişana, ua. com. Olcea.

Ugruţiu (Dragu, SJ) Ugróc.
# Név: 1839 Ugrótz; 1850, (O.T.), 1880-1900 Ugrucz; 1857, 1863, 1910 Ugrócz; 1873 Ugruc. # Névvált. 1839 Ugratz, Ogrutz; 1863 Ogrucz; 1873 Ogruc. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Magyar-Egregyi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Magyaregregyi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Doboka vm. Páncélcsehi j.; 1880-1900 Kolozs vm. Almási j.; 1910, 1941 Kolozs vm. Hidalmási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Hida; 1930 jud. Cluj, p. Hida; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Dragu.

Uibăreşti (Ribiţa, HD) Újbáresd.
# Név: 1839 Uj-Bareszt; 1850, 1857 Ujbaresd; 1863, 1863 Ujbarest; 1880 Baresd (Uj-); 1890 Uj-Baresd; 1900 Újbaresd. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Ribitzei j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Kőrösbányai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Körösbányai j.; 1863, 1873 Zaránd vm. Kőrösbányai j.; 1880-1910 Hunyad vm. Körösbányai j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Baia de Criş; 1930, 1941 jud. Hunedoara, p. Avram-Iancu; 1956 R. Hunedoara, r. Brad; 1966 ua. com. Ribiţa.

Uifalău >> Rădeşti (Rădeşti, AB) Marosújfalu.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1880, 1890 Szász-Ujfalu; 1850, 1857 Szász Ujfalu; 1873 Ujfalu (Szász-); 1900 Szászújfalu. # Névvált. 1839, 1863 Neudorf, Ujfaleou; 1873 Ujfaleou. # Nemz. 1839 magyar [!]. # Nyelv: 1873 román, nagyar. # Közigazg. 1839, 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Csombordi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Csombordi j.; 1890, 1900 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.

Uifalău >> Santău (Santău, SM) Tasnádújfalu.
# Név: 1850 Ujfalu. # Közigazg. 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Tasnádi alkrz. pr.

Uihei (Biled, TM) Újhely.
# Név: 1839, 1863-1890 Ujhely; 1920 Uiheli; 1930, 1941 Uiheiu. # Névvált. 1920 Satu-nou. # Nyelv: 1839 magyar; 1863, 1873 német. # Közigazg. 1839 Torontál vm. Török-Kanisai j. puszta; 1863 Torontál vm. Nagy-Szentmiklósi j.; 1873-1910 Torontál vm. Perjámosi j.; 1920 jud. Timiş-Torontal, p. Grădişte (Periamoş); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Periam; 1941 jud. Timiş, p. Pesac-Periam; 1956 R. Timişoara, r. Sînnicolau-Mare; 1966 R. Banat, ua. com. Şandra.

Uila (Batoş, MS) Vajola.
# Név: 1850, 1857 Weilau; (O.T.) Vojola (Weilau). # Névvált. 1839 Wela, Vojla, Ujla 1863 Wela, Vojla; 1873 Vela, Weilau, Vojla. # Nemz. 1839 magyar [!]. # Nyelv: 1873 német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Tekei j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászrégeni krz. Bátosi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Nagysajói j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Tekei j.; 1920 jud. Cojocna, p. Teaca; 1930 jud. Mureş, p. Teaca; 1941 Maros-Torda vm. Tekei j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Batoş.

Uilac (Săcel, HR) Újlaktelep.
# Név: 1839 Ujlok; 1850 Ujlak. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Felső ker. Szász-Nádosi j. pr.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Bözödi alkrz. pr.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelykereszturi j. >> Oláh Hidegkut; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Odorheiu, = Vidacut; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Odorhei, com. Săcel.

Uileacu de Beiuş (Uileacu de Beiuş, BH, com.) Belényesújlak.
# Név: 1839, 1863, 1890 Belényes-Ujlak; 1873, 1880 Ujlak (Belényes-); 1920 Uileac de Beiuş; 1930, 1941 Uileacul-de-Beiuş. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1851 magyar; 1863, 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863,1890-1910 Bihar vm. Belényesi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Robogányi j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Beiuş; 1956 R. Oradea, r. Beiuş; 1966 R. Crişana, ua. com. Uileacu de Beiuş.

Uileacu de Criş (Tileagd, BH) Pusztaújlak.
# Név: 1839, 1863, 1890 Puszta-Ujlak; 1873, 1880 Ujlak (Puszta-); 1920 Uilacul deşert; 1930 Uileacul-de-Criş. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863, 1941 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Mező-Telegdi j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920 jud. Bihor, p. Centrală; 1930 jud. Bihor, p. Tileagd; 1956 R. Oradea, r. Aleşd; 1966 R. Crişana, ua. com. Uileacu de Criş.

Uileacu de Munte (Cetariu, BH) Hegyközújlak.
# Név: 1839, 1873, 1890 Hegyköz-Ujlak; 1863 Hegyköz-Újlak; 1880 Ujlak (Hegyköz-); 1920 Uileac; 1930 Uileacul-de-Munte. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863, 1941 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Bihari j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, ua. com. Cetariu.

Uileacu Şimleului (Măerişte, SJ) Somlyóújlak.
# Név: 1839, 1850 Ujlak; 1857 Somlyó Ujlak; 1863 Magyar-Somlyó-Ujlak; 1873 Ujlak (Somlyó-); 1880, 1890 Somlyó-Ujlak; 1920 Uilacul Şimleului; 1930 Uileacul-Şimleului. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Kémeri j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágysomlyói j.; 1863 Kraszna vm. Somlyó-Kémeri j.; 1873 Kraszna vm. Somlyói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Uileacu Şimleului.

Uioara de Jos (or. Ocna Mureş, AB, loc.) Csongva.
# Név: 1839 Tsongva; 1920-1956 Ciunga. # Névvált. 1839 Csongva, Csunga, Csungva; 1863, 1873 Csunga. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Marosújvári j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Maros-Ujvári j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Murăşului; 1930, 1941 jud. Alba, p. Ocna-Mureşului; 1956, 1966 R. Cluj, r. Aiud, or. Ocna-Mureş.

Uioara de Sus (or. Ocna Mureş, AB, loc.) Felsőmarosújvár.
# Név: 1850 Felső Maros Ujvár; 1857 Felső Ujvár; 1873 Ujvár (Felső-Maros-); 1880 Ujvár (Felső-); 1890 Felső-Maros-Ujvár. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1863 [(O.T.) Alsó Fejér vm. Marosujvári j.]; 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Marosújvári j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Murăşului; 1930, 1941 jud. Alba, p. Ocna-Mureşului; 1956, 1966 R. Cluj, r. Aiud, or. Ocna-Mureş.

Uivar (Uivar, TM, com.) Újvár.
# Név: 1839, 1873-1890 Ujvár. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 német. # Közigazg. 1839 Torontál vm. Uj-Pécsi j.; 1863 Torontál vm. Török-Becsei j.; 1873-1910 Torontál vm. Csenei j.; 1920 (hiányzik a Dicţionarul-ból); 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Jimbolia; 1941 jud. Timiş, p. Jimbolia; 1956 R. Timişoara, r. Jimbolia; 1966 R. Banat, ua. com. Uivar.

Újbátor >> Batăr (Batăr, BH).
# Név: 1873 Bátor (Uj-). # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1873 Bihar vm. Tenkei j.

Újboksán >> Bocşa (or. Bocşa, CS).
# Név: 1839 Neuwerk. # Nyelv: 1839 német. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1910 Krassó-Szörény vm. Boksánbányai j. } Boksánbánya.

Újfalu >> ? Macea (Macea, AR).
# Név: 1839 Kis- és Nagy-Ujfalu. # Közigazg. 1839 Arad vm. puszta.

Ulcani (Dealu, HR) Ülke.
# Nemz. 1839 székely. #Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Udvarhely-Szék, Fartzádi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Szombatfalvai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1863 Udvarhelyszék, Közép v. Havasalyi ker. Farczádi j.; 1873 Udvarhely szék, Udvarhelyi j.; 1880-1910 Udvarhely vm. Udvarhelyi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Odorhei; 1941 Udvarhely vm. Székelyudvarhelyi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ulcani.

Ulciug (or. Cehu Silvaniei, SJ, sat) Völcsök.
# Név: 1839 Völcsög. # Névvált. 1839 Ulcsehuk; 1863 Ulcsehuk, Hardorf; 1873 Ulciugu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 magyar, román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Szilágy-Tséhi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei, com. urb. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua.

Ulieş (Gurasada, HD) Ullyes.
# Név: 1839, (O.T.) Ulyes; 1850 Ulesu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Illyei j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Marosillyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marosillyei j.; (O.T.) Déva tvh. Ilyei ker.; 1873 Hunyad vm. Ilyei j.; 1880 Hunyad vm. Illye-Guraszádai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Marosillyei j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Ilia; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Gurasada.

Ulieş (Râciu, MS) Nagyölyves.
# Név: 1839 Őlves; 1850 Nagy Ölyves; 1857 Nagy Ölves; (O.T.) Ölves (magy); 1863 Ölyves; 1873, 1880 Ölves (Nagy-); 1890 Nagy-Ölyves; 1941 Ulieşu. # Névvált. 1839 Nagy-Őlves, Őllyves, Ulias, Uliesu; 1863, 1873 Uliás. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Örményesi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Mezőnyulasi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Tekei j.; (O.T.) Régen tvh. Örményesi ker.; 1880 Maros-Torda vm. Mezőségi j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Bandul de câmpie; 1930 jud. Mureş, p. Râciu; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Şărmaşu; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Ulieş.

Ulieş (Ulieş, HR, com.) Kányád.
# Név: 1930 Ulieşul; 1956 Ulieşu. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Udvarhelyszék, Bögözi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Homoródalmási alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1873 Udvarhely szék, Homoródi j.; 1880-1900 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1910 Udvarhely vm. Udvarhelyi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Odorhei; 1941 Udvarhely vm. Székelyudvarhelyi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ulieş.

Uliuc (Sacoşu Turcesc, TM) Temesújlak.
# Név: 1839, 1863-1890 Ujlak; 1900 Újlak. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Temes vm. Temesi j.; 1863 Temes vm. Csákovai j.; 1873-1900 Temes vm. Buziási j.; 1910 Temes vm. Buziásfürdői j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Buziaş; 1941 jud. Timiş, p. Buziaş; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, ua. com. Uliuc.

Ulm (Cerbăl, HD) Ulm.
# Név: 1857 Ulmi; 1920 Ulmi. # Névvált. 1839 Ulmi. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Pestesi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dévai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Vajdahunyadi j.; (O.T.) Déva tvh. Vajda hunyadi ker.; 1873 Hunyad vm. Dévai j.; 1880-1900 Hunyad vm. Hunyadi j.; 1910 Hunyad vm. Vajdahunyadi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Hunedoara; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Hunedoara, com. Cerbăl.

Ulmeni (Ulmeni, MM, com.) Sülelmed.
# Név: 1839 Sülemled; 1920 Şilimeghiu. # Névvált. 1873 Silimeghiu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Szilágy-Tséhi j. mezőv.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Ulmeni.

Ulmeni >> Buia (Şeica Mare, SB).
# Név: 1956 Dealul-Cioara; 1966 Ulmenii. # Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Mediaş, < = Buia>; 1966 R. Braşov, ua. com. Buia.

Ulmoasa (Tăuţii-Măgherăuş, MM) Szilas.
# Név: 1944 Szilastelep. # Közigazg. 1944 Szatmár vm. Nagybányai j. } Láposbánya; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare, com. urb. Tăuţii-Măgherăuş, = Băiţa; 1966 R. Maramureş, or. reg. Baia Mare, com. urb. Tăuţii-Măgherăuş.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék