statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: n* Találatszám: 104 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Năpradea (Năpradea, SJ, com.) Náprád.
# Név: 1850 Naprad; 1863 Naprád. # Névvált. 1839, 1863 Rübendorf, Nepragye; 1873 Rübendorf. # Nyelv: 1839 oláh, magyar; 1863, 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Sibai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Kissolymosi alkrz.; 1857 Dési ker. Nagysomkúti j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Zsibói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zsibói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Jibou; 1956 R. Cluj, r. Jibou; 1966 R. Cluj, r. Zalău, com. Năpradea.

Năsal (Ţaga, CJ) Noszoly.
# Név: 1839 Noszolly; 1850, (O.T.) Noszaly; 1857, 1863 Noszály. # Névvált. 1839 Noszaly, Naszoly, Nyoszoly, Neszal; 1863, 1873 Neszálu. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Alsó ker. Széki j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Palatkai alkrz.; 1857 Dési ker. Szamosújvári j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Doboka vm. Buzai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Kékesi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Cheuchiş; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Ţaga.

Năsăud (Năsăud, BN, oraş) Naszód.
# Névvált. 1839 Nussendorf, Nussdorf, Nászeud; 1863 Nuszdorf, Neszeudu; 1873 Naszaudu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Besztertze-Vidéke; 1850 II. Román Ezred (Naszódi) 9. Szakasz, mezőv.; 1857 Besztercei ker. Naszódi j.; (O.T.) Naszod tvh. Naszodi ker. mezőv.; 1863 Besztercze-vidék [(O.T.) Naszod vidék, Naszodi j.]; 1873 Naszód vidék, Naszódi j.; 1880-1910, 1941 Beszterce-Naszód vm. Naszódi j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Năsăud; 1930 jud. Năsăud, oraş; 1956, 1966 R. Cluj, r. Năsăud, oraş.

Năslăoaia >> Boian (Ceanu Mare, CJ).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Turda, = Ceanu-Mare; 1966 ua. com. Boian.

Nazna (Sâncraiu de Mureş, MS) Náznánfalva.
# Név: 1857 Náznánfalva és (Maros) Kisfalud; 1930 Nasna. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Mező-Bándi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Mezőkövesdi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőmadarasi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Mező-Bándi j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de jos; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş, com. urb. Sîncraiu-de-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, or. reg. Tîrgu Mureş, com. Sîncraiu de Mureş.

Neagra (Dezna, AR) Kisfeketefalu.
# Név: 1839 Nyagra; 1863-1900 Nyágra. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Borosjenői j.; 1873-1910 Arad vm. Borossebesi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şebiş; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Dezna.

Neagra (Lunca Bradului, MS) Nyágra.
# Közigazg. 1910 Maros-Torda vm. Régeni felső j. } Gödemesterháza; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, = Stînceni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Lunca Bradului.

Nearşova (Izvoru Crişului, CJ) Nyárszó.
# Név: 1873 Nyárszo. # Névvált. 1839 Nyárszósz, Nyárszova; 1863 Nyárszová; 1873 Nyarszová. # Nemz. 1839 magyar. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bánffyhunyadi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1880-1910, 1941 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Izvoru Crişului.

Neaua (Neaua, MS, com.) Havad.
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Maros-Szék, Abódi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Kibédi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Abódi j.; 1873 Maros szék, Nyárád-Gálfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Küküllőmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1941 Maros-Torda vm. Erdőszentgyörgyi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Neaua.

Necopoi (Homoroade, SM) Ivácskó.
# Név: 1839 Iváczkó; 1873 Ivacskó; 1880 Ivácska; 1920 Necopoiu. # Névvált. 1863 Nikonej; 1920 Nicopoiu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Krasznaközi j.; 1873 Szatmár vm. Krassói második j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Erdődi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Arded; 1930 jud. Satu-Mare, p. Arded; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Homorodu de Jos.

Necrileşti (Întregalde, AB) Nekrilesti.
# Közigazg. (1900) Alsó-Fehér vm. Tövisi j. } Intregáld; 1956 R. Hunedoara, r. Alba, = Întregalde; 1966 ua. com. Intregalde.

Necşeşti (Vadu Moţilor, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Săcătura; 1966 ua. com. Vadu Moţilor.

Negeşti (Scărişoara, AB).
# Név: 1956 Negreşti. # Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Sfoartea; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Scărişoara.

Negiudin (Cornereva, CS).
# Közigazg. 1966 R. Banat, r. Orşova, com. Bogîltin.

Negoiu (Lunca Cernii de Jos, HD) Nyegojlunka.
# Név: 1839 Lunka-Nyegoi. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Hátszegi ker. Demsusi j. pr.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Demsusi alkrz. >> Rekettyefalva; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg, = Lunca-Cernii-de-Jos; 1966 ua. com. Lunca Cernii.

Negreia (Şişeşti, MM) Nyegrefalva.
# Név: 1839, 1863-1900 Nyegrefalu; 1920 Negreni. # Névvált. 1863 Nyegresti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863-1910 Szatmár vm. Nagybányai j.; 1920 jud. Sătmar, p. Baia mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Baia-Mare; 1941 Szatmár vm. Nagybányai j. >> Lacfalu; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare, = Şişeşti; 1966 R. Maramureş, or. reg. Baia Mare, com. Şişeşti.

Negreni (Ciucea, CJ) Körösfeketetó.
# Név: 1839, 1863-1900 Feketetó; 1920 Fechetău. # Névvált. 1863 Fetyeteu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j. mezőv.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j. mezőv.; 1873-1910 Bihar vm. Élesdi j.; 1920 jud. Bihor, p. Aleşd; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1941 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Negreni.

Negreni (Ileanda, SJ) Konkolyfalva.
# Névvált. 1839 Nyegrény, Negrén; 1863 Nyegrény; 1873 Negréni. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Szurduki j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szurduki alkrz.; 1857 Dési ker. Semesnyei j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Szurduki j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ileanda mare; 1930 jud. Someş, p. Ileanda; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Răstoci.

Negrenii de Câmpie (Band, MS) Feketelak.
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Fînaţe; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Fînaţe.

Negreşti (Mogoş, AB).
# Név: 1956 Negeşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Bîrleşti; 1966 ua. com. Mogoş.

Negreşti-Oaş (Negreşti-Oaş, SM, oraş) Avasfelsőfalu.
# Név: 1839, 1863 Felsőfalu; 1873 Felsőfalu (Avas); 1880 Feltőfalu (Avas-); 1890 Avas-Felsőfalu; 1920, 1930, 1956 Negreşti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Nagy-Bányai j.; 1873 Szatmár vm. Aranyos-Medgyesi j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szinyérváraljai j.; 1910 Szatmár vm. Avasi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Oaşiu; 1930 jud. Satu-Mare, p. Oaşiu; 1941 Szatmár vm. Avasújvárosi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Oaş; 1966 R. Maramureş, ua. oraş.

Negrileşti (Ciceu-Giurgeşti, BN) Négerfalva.
# Név: 1839 Nyégerfalva. # Névvált. 1839 Negrilest, Nyegrilest; 1863 Negrilesty; 1873 Negrilesci. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Rettegi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Rettegi alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Rettegi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Negrileşti.

Nelegeşti (Sohodol, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Lumineşti; 1966 ua. com. Sohodol.

Nemeşeşti (Margina, TM) Nemcse.
# Név: 1839, 1863-1900 Nemesest. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863, 1873 Krassó vm. Facseti j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Facseti j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Facsádi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Făget; 1930, 1941 jud. Severin, p. Făget; 1956 R. Timişoara, r. Făget, com. urb. Margina; 1966 R. Banat, ua.

Nemeşi (Vidra, AB).
# Név: 1956 Nemeş. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Vidra; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Vidra.

Nemşa (Moşna, SB) Nemes.
# Név: 1839, 1863 Nemsa; 1850, 1857 Nimesch; (O.T.) Nemes (Niemesch). # Névvált. 1839 Nemes, Nemesia, Niemesch, Nimesch, Nimisch, Nimsa, Nemtz; 1863 Niemesch, Nemes; 1873 Niemesch, Nemsa. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Medgyes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Riomfalvi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Medgyesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Berethalmi j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Bolyaberethalmi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Medgyesi j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Mediaş; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Moşna.

Nepos (Feldru, BN) Várorja.
# Név: 1839-1857, 1863-1880 Neposz; (O.T.) Nepos; 1890, 1900 Néposz. # Névvált. 1839 Nepos, Varara; 1863 Varara; 1873 Vararea; 1920 Vărărea. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Besztertze-Vidéke; 1850 II. Román Ezred (Naszódi) 8. Szakasz; 1857 Besztercei ker. Óradnai j.; (O.T.) Naszod tvh. Radnai ker.; 1863 Besztercze-vidék [(O.T.) Naszod vidék, Szentgyörgyi j.]; 1873 Naszód vidék, Szentgyörgyi j.; 1880-1910, 1941 Beszterce-Naszód vm. Óradnai j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Rodna veche; 1930 jud. Năsăud, p. Năsăud; 1956 R. Cluj, r. Năsăud; 1966 ua. com. Nepos.

Nerău (Teremia Mare, TM) Nyerő.
# Név: 1839 Dugoszela; 1863 Nyeró-Dugoszela; 1873 Dugoszello (Nyerő-); 1880 Dugoszelló. # Névvált. 1839 Nyeró; 1863 Dugosello-Njeren; 1920 Nereu, Niereu. # Nyelv: 1839 oláh, német; 1863, 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863-1910 Torontál vm. Nagyszentmiklósi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Sânnicolaul-Mare; 1941 jud. Timiş, p. Comloş; 1956 R. Timişoara, r. Sînnicolau-Mare; 1966 R. Banat, ua. com. Nerău.

Nermed (Caraşova, CS) Nermed.
# Név: 1839, 1873, 1880 Nermeth; 1863 Nermesh; 1890, 1900 Nermet; 1920-1941 Nermet. # Nyelv: 1839, 1873 horvát; 1863 német, román [!]. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bogsáni j.; 1873 Krassó vm. Krassovai j.; 1880 Krassó-Szörény vm. Krassovai j.; 1890, 1900 Krassó-Szörény vm. Resiczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Resiczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Reşiţa; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Reşiţa; 1956 R. Timişoara, r. Reşiţa; 1966 R. Banat, or. reg. Reşiţa, com. Caraşova.

Nermiş (Archiş, AR) Nermegy.
# Név: 1839, 1863-1900 Nyermegy; 1920 Nermigi. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873-1910 Bihar vm. Béli j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Beliu; 1956 R. Oradea, r. Ineu; 1966 R. Crişana, ua. com. Archiş.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék