statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: n* Találatszám: 104 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Nădab (or. Chişineu-Criş, AR, sat) Nadab.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863 magyar [!], román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Zarándi j.; 1873-1910 Arad vm. Kisjenői j.; 1920 jud. Arad, p. Chişineu; 1930, 1941 jud. Arad, p. Chişineu-Criş; 1956 R. Oradea, r. Criş; 1966 R. Crişana, ua. com. Nădab.

Nădălbeşti (Igneşti, AR) Nádalmás.
# Név: 1839 Nadalbesty; 1873-1900 Nadalbest. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Borosjenői j.; 1873-1910 Arad vm. Borossebesi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Şebiş; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Igneşti.

Nădar (Spinuş, BH) Nadántelek.
# Név: 1873, 1880 Nadánytelek. # Névvált. 1851 Nadár; 1863 Nadariu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Szalárdi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Sălard; 1956 R. Oradea, r. Marghita; 1966 R. Crişana, ua. com. Spinuş.

Nadăş (Recaş, TM) Mélynádas.
# Név: 1839, 1863, 1890 Mély-Nádas; 1880 Mélynádas (Duboki-Nádas); 1920 Nădaş; 1930, 1941 Nadaş. # Névvált. 1863 Duboki-Nádas. # Nyelv: 1839 oláh, rácz, magyar; 1851 oláh; 1863 román, szerb; 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863 Temes vm. Lippai j.; 1873-1900 Temes vm. Rékási j.; 1910 Temes vm. Temesrékasi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Recaş; 1941 jud. Timiş, p. Recaş; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, ua. com. Herneacova.

Nadăş (Tauţ, AR) Zarándnádas.
# Név: 1839, 1863-1900 Nádas; 1920 Nadeş. # Névvált. 1920 Nădaş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Világosi j.; 1873 Arad vm. Agrisi j.; 1880-1900 Arad vm. Ternovai j.; 1910 Arad vm. Tornovai j.; 1920, 1941 jud. Arad, p. Târnova; 1930 jud. Arad, p. Ineu; 1956 R. Oradea, r. Ineu; 1966 R. Crişana, ua. com. Nadăş.

Nadăşa (Beica de Jos, MS) Görgénynádas.
# Név: 1839 Oláh-Nádos; 1850 Nádas; 1857 R. Nádas; (O.T.) Oláh Nádas; 1863, 1890 Oláh-Nádas; 1873, 1880 Nádas (Oláh-); 1900 Oláhnádas; 1920 Nădaşa rom. # Névvált. 1839 Nádos; (1956) mn. Nádas. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Járai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Magyarbölkényi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Marosjárai j.; 1880 Maros-Torda vm. Maros-Járai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Beica.

Nădăşelu (Gârbău, CJ) Magyarnádas.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Magyar-Nádas; 1850 Magyar Nádas; 1857 M. Nádas; 1873, 1880 Nádas (Magyar-); 1920 Nădăşel. # Névvált. 1839 Magyar-Nádos, Nedesel, Nedesd; 1863, 1873 Nedesdu. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Bácsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bácsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Kolozsvári j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Kolosvári ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Nádosi j.; 1880 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1890-1910, 1941 Kolozs vm. Nádasmenti j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cluj (Centrală); 1930 jud. Cluj, p. Cluj; 1956 R. Cluj, r. Cluj; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Viştea.

Nădăştia (Almaşu Mare, AB) Nádasdia.
# Név: 1839, 1873, 1890, 1900 Nádastia; 1857, 1863 Nádasdja; (O.T.) Nádastya; 1920 Nădăjdia. # Névvált. 1839 Nádasdia, Nádastya, Nedestyia, Negyesgye, Negyesdyie; 1863, 1873 Nedesdia. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Almási j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Alvinci alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Algyógyi j.; (O.T.) Déva tvh. Szászvárosi ker.; 1873 Hunyad vm. Almási j.; 1880 Hunyad vm. Gyógy-Almási j.; 1890-1910 Hunyad vm. Algyógyi j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Geoagiul de jos; 1930 jud. Alba, p. Ighiu; 1941 jud. Alba, p. Zlatna; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Almaşu Mare.

Nădăştia de Jos (or. Călan, HD, sat) Alsónádasd.
# Név: 1839, 1863, 1890 Alsó-Nádasd; 1850, 1857, (O.T.) Alsó Nádasd; 1873, 1880 Nádasd (Alsó-); 1920 Nădăjdia de jos; 1930, 1941 Nădăştia-Inferioară. # Névvált. 1839 Alzó-Nádas, Alsó-Nádosd, Alsó-Nádos, Nedestyju-gyin-zsosz; 1863 Nedestyia; 1873 Nedestia. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Hosdáti j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Vajdahunyadi j.; (O.T.) Déva tvh. Vajda hunyadi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880-1900 Hunyad vm. Hunyadi j.; 1910 Hunyad vm. Vajdahunyadi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Hunedoara; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Hunedoara, com. Hăşdat.

Nădăştia de Sus (or. Călan, HD, sat) Felsőnádasd.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Felső-Nádasd; 1850, 1857 Felső Nádasd; 1873, 1880 Nádasd (Felső-); 1920 Nădăjdia de sus; 1930, 1941 Nădăştia-Superioară. # Névvált. 1839 Felső-Nádas, Felső-Nádosd, Felső-Nádos, Nedestyu-gyin-szusz; 1863 F.-Nádas, Nedestyu-gyin-szusz; 1873 Nedestia din szusz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Hosdáti j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Batizi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Vajdahunyadi j.; (O.T.) Déva tvh. Vajda hunyadi ker.; 1873 Hunyad vm. Kitidi j.; 1880-1900 Hunyad vm. Hunyadi j.; 1910 Hunyad vm. Vajdahunyadi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Hunedoara; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Hunedoara, com. Hăşdat.

Nadăşu (Izvoru Crişului, CJ) Kalotanádas.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Oláh-Nádas; 1850 Oláh Nádas; 1857 O. Nádas; 1873, 1880 Nádas (Oláh-); 1900 Oláhnádas; 1920 Nadişul român. # Névvált. 1839 Oláh-Nádos, Nágyis; 1863, 1873 Nagyis. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Kolozs vm. Felső ker. Nagy-Almási j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Gyalui alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bikali j.; 1880-1910, 1941 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Izvoru Crişului.

Nădejdea (Mihăileni, HR) Ajnád.
# Közigazg. 1839 Tsík-Szék, Fel-Tsík-Szék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikszépvizi alkrz. >> Szent Mihály; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, = Mihăileni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Mihăileni.

Nadeş (Nadeş, MS, com.) Szásznádas.
# Név: 1839, (O.T.), 1890 Szász-Nádos; 1850 Nadesch; 1857 Nadosch; 1863 Szász-Nádas; 1873 Nádos (Szász-); 1880 Nádas (Szász-); 1920 Nadăşul săsesc. # Névvált. 1839 Szász-Nádas, Nádosch, Nádesch, Nades; 1863 Nádesch, Nades; 1873 Nadisch, Nades. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Felső ker. Szász-Nádosi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Nagyszőllősi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Erzsébetvárosi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1863 Küküllő vm. Felső ker. Nádosi j.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930, 1941 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Nadeş.

Nadiş (or. Cehu Silvaniei, SJ, sat) Szilágynádasd.
# Név: 1839, 1890 Oláh-Nádasd; 1850-1863 Oláh Nádasd; 1873, 1880 Nádasd (Oláh-); 1900 Oláhnádasd; 1920 Nadişul român. # Névvált. 1873 Nadisiulu-Romanu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Szilágy-Tséhi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szilágycsehi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Szilágycsehi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei, com. urb. Cehu Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua.

Nadişu Hododului (Hodod, SM) Hadadnádasd.
# Név: 1839 Magyar-Nádasd; 1850 Hadad Nádasd; 1857 Havad Nádasd; 1863, 1890 Hadad-Nádasd; 1873, 1880 Nádasd (Hadad-); 1920 Nădişul-Hododului; 1930, 1956 Nadişul-Hododului. # Névvált. 1850 Magyarnádasd; 1863 Magyar-Nádasd. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Hadadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Érmelléki alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágycsehi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Hadadi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágycsehi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Cehul-Silvaniei; 1956 R. Baia-Mare, r. Cehu-Silvaniei; 1966 R. Maramureş, ua. com. Hodod.

Nădlac (Nădlac, AR, oraş) Nagylak.
# Név: 1839, 1890 Nagy-Lak. # Nyelv: 1839 oláh, tót, magyar, rácz; 1863 tót, magyar, román, szerb, német; 1873 magyar [!], tót, román. # Közigazg. 1839 Csanád vm. mezőv.; 1863 Csanád vm. Nagylaki j. mezőv.; 1873-1910 Csanád vm. Nagylaki j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Pecica; 1956 R. Timişoara, r. Pecica; 1966 R. Banat, r. Arad, com. Nădlac.

Nădrag (Nădrag, TM, com.) Nadrág.
# Név: 1863, 1873, 1890, 1900 Nadrag. # Nyelv: 1863 német, cseh; 1873 német, cseh, román. # Közigazg. 1863 Krassó vm. Lugosi j. bányászgyarmat; 1873 Krassó vm. Temesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Temesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Timiş; 1930 jud. Severin, p. Lugoj; 1941 jud. Severin, p. Sacul; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj, com. urb. Nădrag; 1966 R. Banat, ua.

Nădrap >> Cerişor (Lelese, HD) Nadráp.
# Név: 1839 Nadrap. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Alsó ker. Hunyadi j.

Naghirez >> Tulgheş (Tulgheş, HR) Nagyréz.
# Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Gheorgheni, = Tulgheş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Tulgheş.

Nagybesenyő >> Tărian (Girişu de Criş, BH).
# Név: 1863 Besenyő. # Nyelv: 1863 román. # Közigazg. 1863 Bihar vm. Szalontai j. puszta.

Nagybuzsák >> Mureşel (mun. Arad, AR).
# Név: 1839 Nagy-Buzsák. # Közigazg. 1839 Arad vm. puszta.

Naidăş (Naidăş, CS, com.) Néranádas.
# Név: 1840, 1873 Nádas; 1880 Najdás; 1890, 1900 Nájdas; 1920 Năidaş; 1930-1956 Naidaş. # Névvált. 1873 Naidasch. # Nyelv: 1873 szerb, román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Szerbbánsági végezred, Fejértemplomi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Jámi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Răcăşdia; 1930 jud. Caraş, p. Oraviţa; 1941 jud. Caraş, p. Sasca-Montană; 1956 R. Timişoara, r. Oraviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Naidăş.

Naimon (Dobrin, SJ) Nagymon.
# Név: 1839 Nagy-Monn; 1850, 1857 Nagy Mon; 1873, 1890 Nagy-Mon. # Nyelv: 1839, 1863 román [tévesen Nagymonújfalu adatai vétettek alapul!]; 1863 magyar. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Belső ker. Sibai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Zilahi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Zilahi j.; 1863, 1873 Közép-Szolnok vm. Diósodi j.; 1880, 1890, 1941 Szilágy vm. Zilahi j.; 1900, 1910 Szilágy vm. Zsibói j.; 1920 jud. Sălaj, p. Jibou; 1930 jud. Sălaj, p. Zalău; 1956 R. Cluj, r. Zalău; 1966 ua. com. Dobrin.

Nălaţvad (or. Haţeg, HD, loc.) Nalácvád.
# Név: 1839 Nalátz; 1850 Nalácz Vád; 1857 Nalatz-Vád; 1873 Vaád (Nalác-); (O.T.), 1890-1910 Naláczvád; 1863, 1880 Nalácz-Vád; 1920 Nălaţi-Vad; 1956, 1966 Nalaţivad. # Névvált. 1839 Nelátz. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Totesdi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Oláhbrettyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Klopotivai j.; 1880 Hunyad vm. Demsus-Klopotivai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1930, 1941 jud. Hunedoara, or. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. or. Haţeg.

Nămaş (Bistra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Dealu-Muntelui; 1966 ua. com. Bistra.

Nandra (Bichiş, MS) Lándor.
# Név: 1839, 1850, 1863 Landor. # Névvált. 1839 Nandra; 1873 Nándra. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Szent-Benedeki j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Radnóti j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Marosujvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Szent-Benedeki j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Marosújvári j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Murăşului; 1930 jud. Turda, p. Luduş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Luduş; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com Bichiş.

Nandru (Peştişu Mic, HD) Nándor.
# Név: 1850 Nandru. # Névvált. 1839 Nándra, Nándoru; 1863 Nándru; 1873 Nandra. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Felső ker. Pestesi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Dévai alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Dévai j.; (O.T.) Déva tvh. Dévai ker.; 1873 Hunyad vm. Dévai j.; 1880-1900 Hunyad vm. Hunyadi j.; 1910 Hunyad vm. Vajdahunyadi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Hunedoara; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Hunedoara, com. Peştişu Mic.

Năneşti (Bârsana, MM) Nánfalva.
# Név: 1839, 1863, 1880, 1890 Nánfalu. # Névvált. 1863 Nányesti; 1873 Nánesti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Máramaros vm. Kaszói j.; 1880, 1890 Máramaros vm. Izavölgyi j.; 1900, 1910 Máramaros vm. Sugatagi j.; 1920 jud. Maramurăş, p. Şugătag; 1930 jud. Maramureş, p. Iza; 1941 Máramaros vm. Aknasugatagi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet; 1966 R. Maramureş, ua. com. Onceşti.

Năoiu (Cămăraşu, CJ) Novoly.
# Név: 1839, 1863 Novály; 1850 Norvaly; 1857, (O.T.) Novaly; 1873, 1880 Novaj. # Névvált. 1839 Navály, Novoj; 1863, 1873 Novi. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Mocsi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Kiscégi alkrz.; 1857 Dési ker. Mócsi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Mócsi ker.; 1880, 1890 Kolozs vm. Mocsi j.; 1900, 1910 Kolozs vm. Nagysármási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Şărmaş; 1930 jud. Cluj, p. Şărmaşul; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Şărmaşu; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Cămăraşu.

Năpăieşti (Sohodol, AB).
# Név: 1956, 1966 Năpăeşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Sohodol; 1966 ua. com. Sohodol.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék