statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: i* Találatszám: 159 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Iabalcea (Caraşova, CS) Krassóalmás.
# Név: 1839, 1863-1900 Jabalcsa; 1920 Jabalcea # Nyelv: 1839, 1873 horvát; 1863 román [!]. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bogsáni j.; 1873 Krassó vm. Krassovai j.; 1880 Krassó-Szörény vm. Krassovai j.; 1890, 1900 Krassó-Szörény vm. Resiczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Resiczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Reşiţa; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Reşiţa; 1956 R. Timişoara, r. Reşiţa; 1966 R. Banat, or. reg. Reşiţa, com. Caraşova.

Iablaniţa (Iablaniţa, CS, com.) Bélajablánc.
# Név: 1840, 1880-1900 Jablanicza; 1873 Jablanica; 1910 Bélajabláncz. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Orsovai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Orsovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Orşova; 1930, 1941 jud. Severin, p. Orşova; 1956 R. Timişoara, r. Orşova; 1966 R. Banat, ua. com. Iablaniţa.

Iacobeni (Ceanu Mare, CJ) Mezőszentjakab.
# Név: 1839, 1863 Szent-Jakab; 1850 Szent Jakab; 1857 M. Szt. Jakab; (O.T.) Szt. Jakab; 1873, 1880 Szent-Jakab (Mező-); 1890 Mező-Szent-Jakab; 1920 Sâniacob. # Nyelv: 1873 román. # Névvált. 1839 Szint-Jakob. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Mezőségi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Cikudi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Mócsi ker.; 1873 Torda vm. Mezőségi j.; 1880 Torda-Aranyos vm. Mezőségi j.; 1890-1910 Torda-Aranyos vm. Tordai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Turda; 1930 jud. Turda, p. Câmpia-Turzii; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Câmpia-Turzii; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Soporu de Cîmpie.

Iacobeni (Iacobeni, SB, com.) Jakabfalva.
# Név: 1850 Jakobsdorf; 1857 Jacobsdorf; (O.T.) Jakabfalva (Jakobsdorf). # Névvált. 1839 Villa-Sancti-Jacobi, Jacobsdorf, Jakesdorf; 1863, 1873 Jakobsdorf, Jakesdorf. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Nagysink szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagysinki krz. Lessesi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szentágothai j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szentagothai ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Bürkös-Szt.-Ágothai j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Szentágotai j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Agnita; 1956 R. Stalin, r. Agnita; 1966 R. Braşov, ua. com. Iacobeni;

Iacobeni (Plăieşii de Jos, HR) Kászonjakabfalva.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Jakabfalva; 1850, 1857 Kászon Jakabfalva; 1873, 1880 Jakabfalva (Kászon-); 1890 Kászon-Jakabfalva. # Névvált. 1839, 1863 Kászon-Jakabfalva. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Kászon fiókszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikbánkfalvai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Csikkozmási j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Csik Szeredai ker.; 1873 Csik szék, Kászoni j.; 1880, 1941 Csík vm. Csíkszentmártoni j.; 1890-1910 Csík vm. Kászonalcsíki j.; 1920, 1930 jud. Ciuc, p. Sânmartin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Plăeşi.

Iacobeşti (Roşia Montană, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Roşia-Montană; 1966 ua. com. Cărpiniş.

Iacobini (Brazii, AR) Zöldes.
# Név: 1920 Zeldiş; 1941 Iacobeni. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Borosjenői j.; 1873 Arad vm. Buttyini j.; 1880-1910 Arad vm. Borossebesi j.; 1920 jud. Arad, p. Şebiş; 1930 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1941 jud. Arad, p. Gurahonţ; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Brazii.

Iadăra (Mireşu Mare, MM) Jeder.
# Név: 1863 Jadera; 1920 Iedar. # Névvált. 1873 Jadera; 1920 Iadăra. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kővár vidéke, Nagy-Nyiresi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Kissolymosi alkrz.; 1857 Dési ker. Nagysomkúti j.; 1880-1910, 1941 Szatmár vm. Nagysomkúti j.; 1920 jud. Sătmar, p. Şomcuta mare; 1930 jud. Satu-Mare, p. Şomcuta-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Mireşu Mare.

Iam (Berlişte, CS) Jám.
# Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, német. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Oraviczai j.; 1873 Krassó vm. Szászkai j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Jámi j.; 1920 (hiányzik a Dicţionarul-ból); 1930, 1941 jud. Caraş, p. Oraviţa; 1956 R. Timişoara, r. Oraviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Iam.

Ianca (Diosig, BH) Jankafalva.
# Név: 1944 Kisjanka, Nagyjanka. # Nyelv: 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Érmelléki j. puszta.; 1863 Bihar vm. Érmelléki j.; 1873-1910 Bihar vm. Székelyhidi j.; 1920 jud. Bihor, p. Săcheihid; 1930 jud. Bihor, p. Săcueni >> Diosig; 1956 R. Oradea, r. Săcueni, < = Diosig>; 1966 R. Crişana, r. Oradea, com. Diosig.

Ianco >> Gheorgheni (or. Gheorgheni, HR) Jánkó.
# Név: 1956 Janco. # Közigazg. 1944 Csík vm. } Gyergyószentmiklós mv.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Ciuc, or. Gheorgheni, = Gheorgheni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Ianculeşti (or. Carei, SM, loc.) Szentjánosmajor.
# Közigazg. 1910 Szatmár vm. } Nagykároly rtv.; 1956 R. Baia-Mare, r. Carei, or. Carei, = Carei; 1966 R. Maramureş, ua.

Ianova (Remetea Mare, TM) Temesjenő.
# Név: 1839, 1863-1890 Janova; 1900 Margitfalva. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, illir. # Közigazg. 1839 Temes vm. Lippai j.; 1863 Temes vm. Uj-Aradi j.; 1873-1900 Temes vm. Rékási j.; 1910 Temes vm. Temesrékasi j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Recaş; 1941 jud. Timiş, p. Recaş; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, ua. com. Ianova.

Ianoşda (Mădăras, BH) Jánosd.
# Név: 1839, 1863-1900 Jánosda. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873-1910 Bihar vm. Tenkei j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Tinca; 1956 R. Oradea, r. Salonta; 1966 R. Crişana, ua. com. Ianoşda.

Iapa (mun. Sighetu Marmaţiei, MM, loc.) Kabolapatak.
# Név: 1863, 1873 Kabalapatak. # Névvált. 1863 Jápa Kobilecz; 1873 Japa. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873, 1890-1910 Máramaros vm. Szigeti j.; 1880 Máramaros vm. M.-Szigeti j.; 1920 jud. Maramurăş, p. Sighet; 1930 jud. Maramureş, or. Sighet; 1941 Máramaros vm. Máramarosszigeti j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet; 1966 R. Maramureş, or. reg. Sighetul Marmaţiei.

Iara (Iara, CJ, com.) Alsójára.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Alsó-Jára; 1850, 1857 Jára; 1873, 1880 Jára (Alsó-); 1920 Iara de jos. # Névvált. 1839 Jára-gyin-zsosz; 1863 Járá din zsosz; 1873 Jára din zsosz. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Lupsai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Torockói alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Iara de jos; 1930 jud. Turda, p. Iara; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Iara; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Iara.

Iara de Mureş (Gorneşti, MS) Marosjára.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Maros-Jára; 1850 Maros Jára; 1857 M. Jára; 1873, 1880 Jára (Maros-); 1920 Iara. # Névvált. 1839, 1863 Jára. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Járai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Magyarbölkényi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Marosjárai j.; 1880 Maros-Torda vm. Maros-Járai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Iara de Mureş.

Iarăş (Hăghig, CV) Nyáraspatak.
# Név: 1839 Nyaraspataka; 1930, 1941 Iarăşi. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Peselneki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyajtai alkrz. >> Hidvég és Nyáraspatak; 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe, = Hăghig; 1941 jud. Braşov, p. Feldioara; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, r. Sfîntu Gheorghe, com. Hăghig.

Iaz (Obreja, CS) Jász.
# Név: 1840 Jass; 1873, 1890, 1900 Jáz; 1880 Jaás. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Karansebesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Karánsebesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Caransebeş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Caransebeş; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Obreja.

Iaz (Plopiş, SJ) Krasznajáz.
# Név: 1839, 1850, 1857, 1873, 1890, 1900 Jáz; 1863 Jááz; 1880 Jaáz. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Somlyói j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágyzoványi j.; 1863 Kraszna vm. Somlyó-Kémeri j.; 1873 Kraszna vm. Krasznai j.; 1880, 1890, 1941 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1900, 1910 Szilágy vm. Krasznai j.; 1920 jud. Sălaj, p. Crasna; 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Plopiş.

Iaşi (Recea, BV) Jás.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Jáás; 1873 Jaás; 1880 Jaas. # Névvált. 1839 Jás; 1873 Jászu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Fogaras vidék, Bethleni j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Fogarasi krz. Fogarasi alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 10. Szakasz: Margineny; 1857 Brassói ker. Fogarasi j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1880-1910 Fogaras vm. Fogarasi j.; 1920-1941 jud. Făgăraş, p. Făgăraş; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. Vaida Recea.

Iaşu (Ulieş, HR) Jásfalva.
# Név: 1920, 1930 Iaşul. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Udvarhelyszék, Bögözi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Homoródalmási alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1873 Udvarhely szék, Homoródi j.; 1880-1900 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1910 Udvarhely vm. Udvarhelyi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Odorhei; 1941 Udvarhely vm. Székelyudvarhelyi j. >> Kányád; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei, = Ulieşu; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. ua. com. Ulieş.

Ibăneşti (Ibăneşti, MS, com.) Libánfalva.
# Név: 1890 Görgény-Libánfalva; 1900 Görgénylibánfalva. # Névvált. 1839 Ibanyesty, Ibenyest; 1863 Ibanyest; 1873 Ibánesdi. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Görgényi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Sóaknai alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Görgény-Szentimrei ker.; 1873 Torda vm. Görgény-Szentimrei j.; 1880 Maros-Torda vm. Görgényi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ibăneşti.

Ibăneşti-Pădure (Ibăneşti, MS) Erdőlibánfalva.
# Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin, = Ibăneşti; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ibăneşti-Pădure.

Ibru (Blandiana, AB).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie, < = Răcătău>; 1966 ua. com. Blandiana.

Icafalău (Cernat, CV) Ikafalva.
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Kézdi fiókszék, Alsó j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Kézdivásárhelyi alkrz.; 1857 Brassói ker. Kézdivásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kézdi-Vásárhelyi ker.; 1873 Három szék, Kézdi alsó j.; 1880 Háromszék vm. Kézdi alsó j.; 1890-1910, 1941 Háromszék vm. Kézdi j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Chezdi (Tg. săcuesc); 1930 jud. Trei-Scaune, p. Târgul-Săcuesc; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Alungeni.

Icland (Ernei, MS) Ikland.
# Név: 1839, 1850, (O.T.), 1863, 1873 Iklánd. # Névvált. (1956) mn. Iklánd. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Kaáli j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Kááli j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ernei.

Iclandu Mare (Iclănzel, MS) Nagyikland.
# Név: 1839, (O.T.) Nagy-Iklánd; 1850 Nagy Iklánd; 1857 Nagy Ikland; 1863, 1890 Nagy-Ikland; 1873 Iklánd (Nagy-); 1880 Ikland (Nagy-); 1920 Iclandul mare; 1930, 1941 Iclandul-Mare. # Névvált. 1839 Iklandu-máre. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Bogáthi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Mezőkapusi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Régen tvh. Maros Ludasi ker.; 1873 Torda vm. Mező-Kapusi j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Marosludasi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Ludoşul de Murăş; 1930 jud. Mureş, p. Band; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Căpuş; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Iclănzel.

Iclănzel (Iclănzel, MS, com.) Kisikland.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Kis-Iklánd; 1850 Kis Iklánd; 1857 Kis Ikland; 1873 Iklánd (Kis-); 1880 Ikland (Kis-); 1890 Kis-Ikland. # Névvált. 1839 Iklentzel; 1863 Iklenczel; 1873 Iklencsel. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Bogáthi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Mezőkapusi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Régen tvh. Maros Ludasi ker.; 1873 Torda vm. Mező-Kapusi j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Marosludasi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Ludoşul de Murăş; 1930 jud. Mureş, p. Band; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Căpuş; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Iclănzel.

Iclod (Iclod, CJ, com.) Nagyiklód.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Nagy-Iklód; 1850, 1857 Nagy Iklód; 1873 Iklod (Nagy-); 1880 Iklód (Nagy-); 1890 Nagy-Iklod; 1920 Iclodul mare. # Névvált. 1839 Iklódu-máre. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Doboka vm. Felső ker. Iklódi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Kolozsi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1863 Doboka vm. Felső ker. Nagy-Iklódi j.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Iclod.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék