statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: h* Találatszám: 171 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Habic (Petelea, MS) Hétbükk.
# Név: 1839, 1850, 1857, 1863, 1873 Hétbük; (O.T.) Hétbűk. # Névvált. 1839, 1873 Habsik; 1863 Buchenholz, Mabsik. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Járai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Magyarbölkényi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Görgényszentimrei j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Marosjárai j.; 1880 Maros-Torda vm. Maros-Járai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Beica.

Hădărău (Lupşa, AB) Hadaró.
# Név: 1873 Lupsa (Hadaro-). # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1873 Torda vm. Torockói j. = Lupsa; 1880 Torda-Aranyos vm. Toroczkói j. >> Lupsa; 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Lupşa; 1966 ua. com. Lupşa.

Hădăreni (Cheţani, MS) Hadrév.
# Név: 1920 Hădărău. # Névvált. 1839 Hedereou; 1863 Hiderevu; 1873 Hidereou. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Aranyosi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Felvinci alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Maros-Ludasi j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Marosludasi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Ludoşul de Murăş; 1930 jud. Turda, p. Luduş; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Luduş; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Cheţani.

Hagău (Cătina, CJ) Hágótanya.
# Közigazg. 1913 Kolozs vm. Nagysármási j. } Katona; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Cătina; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Cătina.

Hagău (Râciu, MS) Hágó.
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Sînmartinu-de-Cîmpie; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Sînmărtinu de Cîmpie.

Hagău >> Sărăţel (Galaţii Bistriţei, BN) Hágó.
# Közigazg. 1944 Beszterce-Naszód vm. Besztercei alsó j. } Harina; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa, = Herina; 1966 ua. com. Şieu-Măgheruş.

Hăghig (Hăghig, CV, com.) Hidvég.
# Név: 1850 Hidvég és Nyáraspatak; 1857 Hidvég und Nyárpatak; 1920 Haghig. # Névvált. 1839 Hidvége, Brukendorf, Fürstenburg, Hegyig, Hogyik; 1863 Hidvége, Hegyig; 1873 Hidvége, Hegyigy. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Peselneki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyajtai alkrz.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Belső ker. Hidvégi j.; 1873 Felső-Fehér vm. Hidvégi j.; 1880-1910 Háromszék vm. Miklósvári j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Aita mare; 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1941 jud. Braşov, p. Feldioara; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, r. Sfîntu Gheorghe, com. Hăghig.

Hagota (Tulgheş, HR) Hágótő.
# Közigazg. 1944 Csík vm. Gyergyótölgyesi j. } Gyergyótölgyes; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Gheorgheni, = Tulgheş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Tulgheş.

Haiduceşti (Vidra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Goeşti; 1966 ua. com. Vidra.

Haiduceşti >> Plai (Gârda de Sus, AB).
# Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Iarba-Rea; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Gîrda de Sus.

Haieu (Sânmartin, BH) Hájó.
# Név: 1839, 1873, 1880 Hajó; 1863 Hájo. # Névvált. 1863 Hajeu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863, 1841 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Bihari j.; 1890-1910 Bihar vm. Központi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Centrală; 1956 R. Oradea, r. Oradea, com. urb. Sînmartin; 1966 R. Crişana, or. reg. Oradea, com. urb. Sînmartin.

Hălăliş (Săvârşin, AR) Áldásos.
# Név: 1839 Halalit; 1851, 1863-1900 Halalis; 1920 Halaliş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Aradi j.; 1873 Arad vm. Soborsini j.; 1880-1900 Arad vm. Radnai j.; 1910 Arad vm. Máriaradnai j.; 1920, 1930 jud. Arad, p. Radna; 1941 jud. Arad, p. Săvârşin; 1956 R. Timişoara, r. Lipova; 1966 R. Banat, ua. com. Săvîrşin.

Hălchiu (Hălchiu, BV, com.) Höltövény.
# Név: 1839 Hőltővény; 1850 Helsdorf; 1857 Heldsdorf; (O.T.) Hőltővény (Helsdorf). # Névvált. 1839 Villa Heltvigis, Heltiginum, Heldsdorf, Heltzdorf, Helchie, Heltyie; 1863 Heltyie, Heldsdorf; 1873 Heldsdorf, Heltia. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Brassó vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Brassói krz. Földvári alkrz.; 1857 Brassói ker. Földvári j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Brassoi ker.; 1880-1910 Brassó vm. Felvidéki j.; 1920 jud. Braşov, p. Bârsa de sus; 1930 jud. Braşov, p. Bran; 1941 jud. Braşov, p. Bod; 1956 R. Stalin, r. Codlea; 1966 R. Braşov, r. Sfîntu Gheorghe, com. Hălchiu.

Haldea >> Barza (Crişcior, HD).
# Közigazg. 1956, 1966 R. Hunedoara, r. Brad, com. urb. Crişcior, = Ţărăţel.

Hălmăgel (Hălmăgel, AR, com.) Kishalmágy.
# Név: 1839, 1863, 1890 Kis-Halmágy; 1850 Kis Halmágy; 1857 Halmágy Kis; 1873, 1880 Halmágy (Kis-). # Névvált. 1863 Halmagielu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi felső j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Hălmăgel.

Hălmagiu (Hălmagiu, AR, com.) Nagyhalmágy.
# Név: 1839, 1863, 1890 Nagy-Halmágy; 1850 Nagy Halmágy; 1857 Halmágy Nagy; 1873, 1880 Halmágy (Nagy-). # Névvált. 1863 Halmagiu-Mare. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863 román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Nagyhalmágyi alkrz. mezőv.; 1857 Szászvárosi ker. Nagyhalmágyi j.; 1863 Zaránd vm. Nagy-Halmágyi felső j.; 1873 Zaránd vm. Halmágyi j.; 1880-1910 Arad vm. Nagyhalmágyi j.; 1920-1941 jud. Arad, p. Hălmagiu; 1956 R. Oradea, r. Gurahonţ; 1966 R. Crişana, ua. com. Hălmagiu.

Hălmăsău (Spermezeu, BN) Helmesaljavölgy.
# Közigazg. 1913 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j. } Ispánmező; 1956 R. Cluj, r. Beclean, = Spermezeu; 1966 ua. com. Spermezeu.

Halmăşd (Halmăşd, SJ, com.) Halmosd.
# Név: 1850, 1857 Halmasd. # Névvált. 1839 Hálmes; 1863 Halmes. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 magyar [!], román. # Közigazg. 1839, 1873 Kraszna vm. Somlyói j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágyzoványi j.; 1863 Kraszna vm. Somlyó-Kémeri j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Halmăşd.

Hălmeag (Şercaia, BV) Halmágy.
# Név: (O.T.) Halmágy (Halmagen). # Névvált. 1839 Halmágyia, Halmegyen, Halmajen, Halwegen, Helmeag, Halmaza; 1863 Helmeág; 1873 Halmagen, Helmeag. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 német [!], román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kőhalom szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Ugrai alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Köhalomszéki ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Zsiberki j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Kőhalmi j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cohalm; 1930, 1941 jud. Făgăraş, p. Şercaia; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. Şercaia.

Halmeu (Halmeu, SM, com.) Halmi.
# Névvált. 1873 Halynim. # Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Ugocsa vm. Tiszántúli j. mezőv.; 1863 Ugocsa vm. Tiszántuli főszolgabirói j. mezőv.; 1880-1910 Ugocsa vm. Tiszántúli j.; 1920 jud. Sătmar, p. Ugocea; 1930 jud. Satu-Mare, p. Ugocea; 1941 Ugocsa vm. Halmi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Halmeu.

Halmeu Vii (Halmeu, SM) Halmihegy.
# Név: 1910 Szőllőhegy; 1966 Halmeu-Vii. # Közigazg. 1910 Ugocsa vm. Tiszántúli j. } Halmi; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare, = Halmeu; 1966 R. Maramureş, ua. com. Halmeu.

Hamba (Şura Mare, SB) Kakasfalva.
# Név: 1850 Hahnenbach; 1857 Hahnbach; (O.T.) Kakasfalva (Hahnenbach). # Névvált. 1839 Hambachium, Hahnbach, Hannebach, Hambák; 1863 Hambák, Hahnenbach; 1873 Hahnbach, Hámbák. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Szeben szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Szelindeki alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szebeni j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szebeni ker.; 1880 Szeben vm. Szebeni j.; 1890-1910 Szeben vm. Nagyszebeni j.; 1920-1941 jud. Sibiu, p. Sibiu; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Şura Mare.

Hanăşeşti (Gârda de Sus, AB).
# Név: 1956 Hănăşeşti. # Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Lunca-Vaşcăului, = Gîrda-de-Sus; 1966 R. Cluj, r. Cîmpeni, com. Gîrda de Sus.

Hănăşeşti (Poiana Vadului, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Săcătura; 1966 ua. com. Neagra.

Handalu Ilbei (Cicârlău, MM) Ilobabánya.
# Név: 1873 Handal; 1880 Iloba (Handal-). # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1873 Szatmár vm. Nagybányai j. = Illoba; 1880 Szatmár vm. Szinyér-Váraljai j.; 1890 Szatmár vm. Szinyérváraljai j. >> Iloba; 1956 R. Baia-Mare, r. Şomcuta-Mare, = Ilba; 1966 R. Maramureş, or. reg. Baia Mare, com. Cicîrlău.

Hăpria (Ciugud, AB) Oláhherepe.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Oláh-Herepe; 1850, 1857 Oláh Herepe; 1873, 1880 Herepe (Oláh-). # Névvált. 1839 Herepe, Hirepa, Hirnia; 1863 Hirpia; 1873 Herpia. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Károly-Fejérvári j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Girbói alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Gyulafehérvári j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Károly-Fejérvári j.; 1873 Alsó-Fehér vm. Gyulafehérvári j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Alvinczi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Vinţul de jos; 1930 jud. Alba, p. Vinţul-de-Jos; 1941 jud. Alba, p. Alba-Iulia; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. com. Hăpria.

Harale (Ghelinţa, CV) Haraly.
# Név: 1863, 1873 Harály. # Névvált. (1956) mn. Haraj. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Orbai-Szék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kovásznai ker.; 1863 Háromszék, Orbai fiókszék, Felső j.; 1873 Három szék, Orbai j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Orbai j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Covasna; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Ghelinţa.

Hărănglab (Mica, MS) Harangláb.
# Névvált. 1839 Herengláb, Heringláb. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Deaj.

Hărău (Hărău, HD, com.) Haró.
# Név: 1839, 1863 Harró; 1850, (O.T.), 1857 Harro. # Névvált. 1839 Haró, Hereu; 1863, 1873 Hereu. # Nemz. 1839 oláh, magyar (... von Walachen-Gränzsoldaten, Ungarn und Walachen bewohnt ...). # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Kéméndi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Dévai krz. Kéméndi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Marossolymosi j.; (O.T.) Déva tvh. Dévai ker.; 1873 Hunyad vm. Maros-Solymosi j.; 1880 Hunyad vm. Solymosi j.; 1890-1910 Hunyad vm. Dévai j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Deva; 1956 R. Hunedoara, r. Ilia; 1966 ua. com. Hărău.

Hărăşti (Vidra, AB).
# Név: 1956 Hereşti. # Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Poeni; 1966 ua. com. Vidra.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék