statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: d* Találatszám: 322 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Dăbâca (Dăbâca, CJ, com.) Doboka.
# Névvált. 1839, 1863 Debika. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Doboka vm. Felső ker. Iklódi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1863 Doboka vm. Felső ker. Nagy-Iklódi j.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Cluj, p. Borşa; 1941 Kolozs vm. Kolozsborsai j.; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Dăbîca.

Dăbâca (Topliţa, HD) Doboka.
# Név: 1839, 1863 Lunka-Doboka; 1857 Lunka Doboka; 1920-1941 Dobâca; 1956, 1966 Dobîca. # Névvált. 1920 Dăbăca. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Alsó ker. Hunyadi j. pr.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Vajdahunyadi alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Vajdahunyadi j.; (O.T.) Déva tvh. Vajda hunyadi ker. >> Csolnokos; 1863 Hunyad vm. Alsó ker. Hunyadi j. = Csolnakos; 1873-1900 Hunyad vm. Hunyadi j.; 1910 Hunyad vm. Vajdahunyadi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Hunedoara; 1956 R. Hunedoara, r. Hunedoara; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Hunedoara, com. Topliţa.

Dăbâceni (Ileanda, SJ) Kisdoboka.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Kis-Doboka; 1850 Kis Doboka; 1857 K. Doboka; 1873, 1880 Doboka (Kis-); 1920 Dăbăceni. # Névvált. 1839 Debutzény, Dubutsény; 1863 Debuczény; 1873 Doboceni. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Kaczkói j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Galgói alkrz.; 1857 Dési ker. Sósmezői j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Kackói j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Nagyilondai j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Ileanda mare; 1930 jud. Someş, p. Ileanda; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Ileanda.

Dacia (Doba, SM).
# Közigazg. 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Doba.

Dacia (Jibert, BV) Garat.
# Név: 1839, 1863, 1873 Garád; 1850, 1857 Stein; (O.T.) Gárád (Stein); 1880 Garát; 1920 Ştena; 1930 Ştena (Dacia). # Névvált. 1839 Lapis, Stein, Stenna, Styena, Gradu; 1863, 1873 Stenna, Stein. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kőhalom szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Garati alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Köhalomszéki ker.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Kőhalom-Hévizi j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Kőhalmi j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cohalm; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Rupea; 1956 R. Stalin, r. Rupea; 1966 R. Braşov, ua. com. Dacia.

Daia (Apold, MS) Szászdálya.
# Név: 1839, 1863 Szász-Dállya; 1850, 1857 Denndorf; (O.T.) Szász-Dalya (Denndorf); 1873, 1880 Dálya (Szász-); 1890 Szász-Dálya; 1920 Daia săsească. # Névvált. 1839 Dállya, Denndorf, Dáje, Dájja; 1863 Denndorf, Dáje; 1873 Denndorf, Daje. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Segesvár szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Apoldi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Segesvári j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1880, 1890 Nagy-Küküllő vm. Keresdi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Segesvári j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Odorheiu; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. Daia.

Daia (Bahnea, MS) Dányán.
# Név: 1839 Danyán; 1857 Dáhány; 1863 Dányán, Szász; 1873 Danyári (Szász-); 1880 Dányán (Szász-); 1890 Szász-Dányán; 1900 Szászdányán. # Névvált. 1839 Szász-Danyán, Dengel, Dáje, Dálja; 1863 Daje, Dangel; 1873 Dangel, Dáje. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Felső ker. Kundi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Désfalvai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Idiciu.

Daia (Roşia, SB) Dolmány.
# Név: 1839 Dállya; 1850, 1857 Thalheim; (O.T.) Dolmány (Thalheim); 1863 Dálya; 1920 Daia săsească. # Névvált. 1839 Dália, Dollman, Dahlheim, Dájje; 1863 Dajje, Dahlheim; 1873 Dálya, Thalschein, Dajé. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Szeben szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagyszebeni krz. Hühalomi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szebeni j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szebeni ker.; 1880 Szeben vm. Szebeni j.; 1890-1910 Szeben vm. Nagyszebeni j.; 1920-1941 jud. Sibiu, p. Sibiu; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Roşia.

Daia (Ulieş, HR) Székelydálya.
# Név: 1839 Magyar-Dállya; 1850-1900 Dálya; 1920 Daia secuiască. # Névvált. 1839 Dállya. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Udvarhely szék, Homoródi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Homoródalmási alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1880-1910 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Ocland; 1941 Udvarhely vm. Oklándi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Ulieş.

Daia Română (Daia Română, AB, com.) Oláhdálya.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Oláh-Dállya; 1850, 1857 Oláh Dálya; 1873, 1880 Dálya (Oláh-); 1890 Oláh-Dálya; 1920 Daia-Română. # Névvált. 1839 Dállya, Thal, Dája; 1863 Thal, Dájá; 1873 Dallendorf, Dája. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Károly-Fejérvári j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Girbói alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szászsebesi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Károly-Fejérvári j.; 1873 Alsó-Fehér vm. Gyulafehérvári j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Alvinczi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Vinţul de jos; 1930, 1941 jud. Alba, p. Sebeş; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Daia Română.

Dăişoara (Ungra, BV) Longodár.
# Név: 1850, 1857 Langenthal; (O.T.) Longodár (Langenthal). # Névvált. 1839 Langenthal, Deisore, Deissora, Deissare; 1863 Deissora, Langenthal; 1873 Deisora, Langenthal. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Pálosi j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Kőhalmi krz. Garati alkrz.; 1857 Brassói ker. Kőhalmi j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Belső ker. Pálosi j.; 1873 Felső-Fehér vm. Hévizi j.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Zsiberki j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Kőhalmi j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cohalm; 1930, 1941 jud. Târnava-Mare, p. Rupea; 1956 R. Stalin, r. Rupea; 1966 R. Braşov, ua. com. Dăişoara.

Dalboşeţ (Dalboşeţ, CS, com.) Dalbosfalva.
# Név: 1840 Dalboshez; 1873 Dalbosec; 1880 Dalbovecz; 1890, 1900 Dalbosecz. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Bosovicsi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Bozovicsi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Bozovici; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Bozovici; 1956 R. Timişoara, r. Bozovici; 1966 R. Banat, ua. com. Dalboşeţ.

Dalci (Turnu Ruieni, CS) Dálcs.
# Név: 1840, 1873 Dalcs; 1920 Dalciu. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1840 Oláh-illyrus Ezred; 1873 Románbánsági végezred, Karansebesi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Karánsebesi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Caransebeş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Caransebeş; 1956 R. Timişoara, r. Caransebeş; 1966 R. Banat, ua. com. Zerveşti.

Dălghiu (Vama Buzăului, BV).
# Névvált. 1956 Dălghin. # Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Codlea, < = Vama-Buzăului>; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. Vama Buzăului.

Dâlja Mare (mun. Petroşani, HD, loc.) Nagydilzsa.
# Név: 1839 Dilsa; 1910 Dilzsa. # Névvált. 1839 Delsa, Delzsa. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Hunyad vm. Hátszegi ker. Silyi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Puji alkrz. + I. Román Ezred (Fogarasi) 3. Szakasz: Felső Szálláspatak >> Petrosény; 1910 Hunyad vm. Petrozsényi j. } Petrozsény; 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, or. Petroşeni, = Petroşeni; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni.

Dâlja Mică (mun. Petroşani, HD, loc.) Kisdilzsa.
# Név: 1910 Dilzsa községrész. # Közigazg. 1910 Hunyad vm. Petrozsényi j. } Livazény; 1956 R. Hunedoara, r. Petroşeni, com. urb. Iscroni, = Livezeni; 1966 R. Hunedoara, or. reg. Petroşeni, com. urb. Iscroni.

Dalnic (Moacşa, CV) Dálnok.
# Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Kézdi fiókszék, Alsó j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kézdi-Vásárhelyi ker.; 1873 Három szék, Kézdi alsó j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Kézdi alsó j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Chezdi (Tg. săcuesc); 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Dalnic.

Dalu (Sânger, MS).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Luduş, = Sînger; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Sînger.

Dămăcuşeni (or. Târgu Lăpuş, MM, sat) Domokos.
# Névvált. 1839, 1863, 1873 Domokosény. # Nemz. 1839 oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Láposi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Magyarláposi krz. Magyarláposi alkrz.; 1857 Dési ker. Magyarláposi j.; (O.T.) Déés tvh. Magyarláposi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Magyar-Láposi j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Magyarláposi j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Lăpuşul unguresc; 1930 jud. Someş, p. Lăpuş; 1956 R. Baia-Mare, r. Lăpuş; 1966 R. Maramureş, ua. com. Rogoz.

Dâmbău (Adămuş, MS) Küküllődombó.
# Név: 1839, 1857, (O.T.), 1863, 1880-1900 Dombó; 1850, 1873 Dombo. # Névvált. 1839 Dimbeou; 1863, 1873 Dimbeu. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Küküllő vm. Alsó ker. Gálfalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Küküllővári alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Dicsőszentmártoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Dicső Szent Mártoni ker.; 1873 Küküllő vm. Dicső-Szentmártoni j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Dicsőszentmártoni j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mică, p. Diciosânmartin; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Târnăveni; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Adămuş.

Dâmbu (Sânpetru de Câmpie, MS) Meződomb.
# Név: 1839-1857, 1863 Domb; (O.T.) Domb (mező); 1873, 1880 Domb (Mező-); 1890 Mező-Domb; 1920 Dâmb. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Dimbu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Örményesi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Kiscégi alkrz.; 1857 Besztercei ker. Tekei j.; (O.T.) Régen tvh. Örményesi ker.; 1880, 1890 Kolozs vm. Mezőörményesi j.; 1900, 1910 Kolozs vm. Nagysármási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Şărmaş; 1930 jud. Cluj, p. Şărmaşul; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Şărmaşu; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Sînpetru de Cîmpie.

Dâmbu Mare (Mica, CJ) Nagydomb.
# Közigazg. 1913 Szolnok-Doboka vm. Dési j. } Kozárvár; 1956 R. Cluj, r. Dej, = Mica; 1966 ua. com. Mica.

Dâmbureni (Bistra, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Hudriceşti; 1966 ua. com. Bistra.

Dâmburile (Suatu, CJ).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cluj, = Suatu; 1966 ua. com. Suatu.

Dămieni (Eremitu, MS) Deményháza.
# Név: 1900 Deménháza. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Jobbágyfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Jobbágyfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Călugăreni.

Damiş (Bratca, BH) Erdődámos.
# Név: 1839, 1863-1900 Dámos; 1920 Dameş. # Névvált. 1863 Damicsu. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Élesdi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Aleşd; 1956 R. Oradea, r. Aleşd; 1966 R. Crişana, ua. com. Damiş.

Damiş >> Damiş (Bratca, BH).
# Közigazg. 1941 jud. Bihor, p. Beiuş, = Damiş.

Dămuc = Dămucu de Jos + Dămucu de Sus (Dămuc, NT, com.) Gyergyódomuk.
# Név: 1850, (O.T.), 1863, 1873 Domuk; 1857 Gyergyó Domuk; 1880 Domuk (Gyergyó-); 1890 Gyergyó-Domuk. # Névvált. 1873 Domokos. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Gyergyószentmiklósi alkrz. = Békás; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Gyergyószentmiklósi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Gyergyó Szent Miklosi ker.; 1863 Csikszék, Gyergyó fiókszék; 1873 Csik szék, Gyergyó-Tölgyesi j.; 1880, 1890 Csik vm. Gyergyótölgyesi j.; 1900 Csík vm. Gyergyótölgyesi j. >> Gyergyóbékás.

Dămucu de Jos >> Dămuc (Dămuc, NT).
# Közigazg. 1956 R. Bacău, r. Piatra-Neamţ, = Dămuc; 1966 ua. com. Dămuc.

Dămucu de Sus >> Dămuc (Dămuc, NT).
# Közigazg. 1956 R. Bacău, r. Piatra-Neamţ, = Dămucu-de-Jos; 1966 ua. com. Dămuc.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék