statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: c* Találatszám: 807 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Călăraşi (Călăraşi, CJ, com.) Harasztos.
# Név: 1920 Hărăstaş. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Heraszus; 1920 Hrastăş. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Aranyos szék, Alsó j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Felvinci alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bágyoni j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Aranyosi ker.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Felvinczi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Vinţul de sus; 1930 jud. Turda, p. Câmpia-Turzii; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Câmpia-Turzii; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Călăraşi.

Călăraşi-Gară (Călăraşi, CJ).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Turda, = Călăraşi; 1966 ua. com. Călăraşi.

Călata (Călăţele, CJ) Nagykalota.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Nagy-Kalota; 1850 Nagy Kalota; 1857 N. Kalota; 1873, 1880 Kalota (Nagy-); 1920 Călata mare. # Névvált. 1839 Kelata, Kalata-máre; 1863 Kelotá máre; 1873 Kalota mare. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bánffyhunyadi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Călata; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Călata.

Călătani (Tileagd, BH) Kalota.
# Közigazg. 1944 Bihar vm. Nagyváradi j. } Mezőtelegd; 1956 R. Oradea, r. Aleşd, com. urb. Tileagd, = Tileagd; 1966 R. Crişana, ua.

Călăţea (Aştileu, BH) Kalota.
# Névvált. 1863 Keleczei. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Bihar vm. Váradi j.; 1863 Bihar vm. Nagyváradi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Mező-Telegdi j.; 1890-1910 Bihar vm. Élesdi j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Aleşd; 1941 jud. Bihor, p. Beiuş; 1956 R. Oradea, r. Aleşd, com. urb. Aştileu; 1966 R. Crişana, ua. com. Aştileu.

Călăţele (Călăţele, CJ, com.) Kiskalota.
# Név: 1839 Keletzel; 1850-1863, 1880-1900 Keleczel; 1873 Kelecel. # Névvált. 1839 Keletzele; 1850 Valkó-Kelecel; 1863 Valkó-Keleczel; 1873 Valko-Kelecel. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Felső ker. Bánffyhunyadi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Bánffyhunyadi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Bánffyhunyadi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Bánffy-Hunyadi ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Bánffyhunyadi j.; 1920 jud. Cojocna, p. Huedin; 1930 jud. Cluj, p. Huedin; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Călata; 1956 R. Cluj, r. Huedin; 1966 ua. com. Călăţele.

Calbor (Beclean, BV) Kálbor.
# Név: 1839 Kalbor; 1850 Kaltbrun; (O.T.) Kalbor (Kaltbrunn). # Névvált. 1839 Villa fontis frigidi, Kaltbrunnen, Kalbur; 1863 Kalbur, Kaltbrunnen; 1873 Kalbur. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Nagysink szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagysinki krz. Kissinki alkrz.; 1857 Szebeni ker. Nagysinki j.; (O.T.) Fogaras tvh. Fogarasi ker.; 1880, 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Nagysinki j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Szentágotai j.; 1920 jud. Târnava mare, p. Cincul mare; 1930 jud. Făgăraş, p. Făgăraş; 1941 jud. Făgăraş, p. Cincul; 1956 R. Stalin, r. Făgăraş; 1966 R. Braşov, ua. com. Calbor.

Calea Mare (Lăzăreni, BH) Magyargyepes.
# Név: 1839, 1863, 1890 Magyar-Gyepes; 1873, 1880 Gyepes (Magyar-). # Névvált. 1851 Kálemáre; 1863 Kalemare. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Belényesi j.; 1873-1910 Bihar vm. Magyarcsékei j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Ceica; 1956 R. Oradea, r. Oradea; 1966 R. Crişana, ua. com. Lăzăreni.

Călene (or. Cugir, AB, loc.) Kalenihavas.
# Közigazg. 1913 Hunyad vm. Szászvárosi j. } Kudzsir; 1956 R. Hunedoara, r. Orăştie, < = Cugir>; 1966 ua. or. Cugir.

Călimănel (or.Topliţa, HR, loc.) Kelemenpatak.
# Név: 1839 Kelemenpataka. # Nemz. 1839 oláh. # Közigazg. 1839 Torda vm. Felső ker. Vétsi j. pr.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Maroskövesdi alkrz. >> Toplicza; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, or. Topliţa, = Topliţa; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua.

Călimăneşti (Fântânele, MS) Kelementelke.
# Nyelv: 1873 magyar. # Nemz. 1839 székely. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Szovátai j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Szovátai j.; 1880 Maros-Torda vm. Küküllőmenti j.; 1890-1910 Maros-Torda vm. Marosi alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de jos; 1930 jud. Odorhei, p. Praid; 1941 Maros-Torda vm. Erdőszentgyörgyi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrgu Mureş, com. Fîntînele.

Călimăreşti-Colindeşti >> Brad (or. Brad, HD) Kalamanesd.
# Név: 1839 Kalamanesd, Boiczával összekötve; 1850 Kalamanest. # Közigazg. 1839 Zaránd vm. Brádi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Kőrösbányai krz. Brádi alkrz.

Calina (Dognecea, CS) Galonya.
# Név: 1839, 1880-1900 Kalina; 1863, 1873 Kallina; 1920 Călina. # Nyelv: 1839 oláh, horvát; 1863 román; 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bogsáni j.; 1873 Krassó vm. Krassovai j.; 1880 Krassó-Szörény vm. Krassovai j.; 1890, 1900 Krassó-Szörény vm. Oraviczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Oraviczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Oraviţa montană; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Oraviţa; 1956 R. Timişoara, r. Oraviţa; 1966 R. Banat, ua. com. Secăşeni.

Călineşti (Călineşti, MM, com.) Felsőkálinfalva.
# Név: 1839 Felső-Kalinfalva; 1863 Felső-Kálinfalva; 1873, 1880 Kálinfalu (Felső-); 1890 Felső-Kálinfalu. # Névvált. 1863 Kalinesti; 1873 Kalini. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 ruthén [!]. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Máramaros vm. Kaszói j.; 1880 Máramaros vm. M.-Szigeti j.; 1890 Máramaros vm. Szigeti j.; 1900, 1910 Máramaros vm. Sugatagi j.; 1920 jud. Maramurăş, p. Şugătag; 1930 jud. Maramureş, p. Sighet; 1941 Máramaros vm. Aknasugatagi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Sighet; 1966 R. Maramureş, ua. com. Călineşti.

Călineşti-Oaş (Călineşti-Oaş, SM, com.) Kányaháza.
# Név: 1920, 1930, 1956, 1966 Călineşti. # Névvált. 1863 Kalinesti. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, magyar; 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Nagy-Bányai j.; 1873 Szatmár vm. Aranyos-Medgyesi j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szinyérváraljai j.; 1910 Szatmár vm. Avasi j.; 1920 jud. Sătmar, p. Oaşiu; 1930 jud. Satu-Mare, p. Oaşiu; 1941 Szatmár vm. Avasújvárosi j.; 1956 R. Baia-Mare, r. Oaş; 1966 R. Maramureş, ua. com. Călineşti.

Calna (Vad, CJ) Kálna.
# Név: 1839 Kalna. # Névvált. 1839, 1863 Kál. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Váádi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Szurduki alkrz.; 1857 Dési ker. Semesnyei j.; (O.T.) Déés tvh. Déési ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Alparéti j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Dési j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Dej; 1930 jud. Someş, p. Dej; 1956 R. Cluj, r. Dej; 1966 ua. com. Bogata.

Călnaci (Subcetate, HR) Kalnács.
# Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Topliţa, = Subcetate; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Subcetate.

Câlnic (Câlnic, AB, com.) Kelnek.
# Név: 1839, 1863 Kellnek; 1857 Kelling; (O.T.) Kelnek (Kelling). # Névvált. 1839 Kelnekinum, Kelling, Kelnek, Kilnik; 1863, 1873 Kilnik, Kelling. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 román, német. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Szász-Sebes szék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Szászsebesi krz. Kelneki alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szászsebesi j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szászsebesi ker.; 1880-1910 Szeben vm. Szászsebesi j.; 1920 jud. Sibiu, p. Şebişul săsesc; 1930, 1941 jud. Alba, p. Sebeş; 1956 R. Hunedoara, r. Sebeş; 1966 ua. com. Cîlnic.

Câlnic (mun. Reşiţa, CS, loc.) Kölnök.
# Név: 1839, 1873-1900 Kölnik; 1863 Köllnik. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bogsáni j.; 1873 Krassó vm. Resicai j.; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Resiczai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Resiczabányai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Reşiţa; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Reşiţa; 1956 R. Timişoara, r. Reşiţa, com. urb. Cîlnic; 1966 R. Banat, or. reg. Reşiţa, com. Cîlnic.

Calnic (Valea Crişului, CV) Kálnok.
# Név: 1920 Câlnic; 1956 Cîlnic. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Oltmelyéki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Uzoni alkrz.; 1857 Brassói ker. Sepsiszentgyörgyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Olt j.; 1873 Három szék, Sepsi alsó j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, ua. com. Valea Crişului.

Calonda (Corund, HR) Kalanda.
# Közigazg. 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei, < = Păuleni>; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Păuleni.

Călugăreni (Eremitu, MS) Mikháza.
# Név: 1850 Mikeháza. # Névvált. 1920 Michaza. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Jobbágyfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Marosszék, Felső ker. Jobbágyfalvi j.; 1880 Maros-Torda vm. Bekecsaljai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Nyárádszeredai j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Sereda (Mercurea Niraj); 1930 jud. Mureş, p. Mercurea-Nirajului; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Călugăreni.

Călugăreni (Felnac, AR).
# Közigazg. 1941 jud. Timiş, p. Pesac-Periam; 1956 R. Timişoara, r. Pecica; 1966 R. Banat, r. Arad, com. Zădăreni.

Călugăreni (Mărtiniş, HR) Homoródremete.
# Név: 1839, 1863, 1880 Remete; 1850 Homoród Remete; 1857 H. Remete; (O.T.), 1890 Homoród-Remete; 1873 Remete (Homorod-). # Névvált. 1839, 1863 Homoród-Remete; 1920 Homorod-Remetea. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Udvarhelyszék, Oláhfalvi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Udvarhelyi krz. Homoródalmási alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Székelyudvarhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Székely Udvarhelyi ker.; 1873 Udvarhely szék, Homoródi j.; 1880-1910 Udvarhely vm. Homoródi j.; 1920, 1930 jud. Odorhei, p. Ocland; 1941 Udvarhely vm. Oklándi j.; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Odorhei; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Mărtiniş.

Călugăreşti (Avram Iancu, AB).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni, = Tîrsa; 1966 ua. com. Avram Iancu.

Căluşeri (Ernei, MS) Székelykál.
# Név: 1839, 1857, (O.T.) Káál; 1850, 1863, 1890, 1900 Kál; 1873, 1880 Kaál; 1930 Căluşer. # Névvált. 1839 Kál. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1873 Maros szék, Kaáli j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Káli alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Maros-Vásárhelyi ker. mezőv.; 1863 Marosszék, Alsó ker. Kááli j.; 1880 Maros-Torda vm. Marosmenti j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Căluşeri.

Calvaser-Pădure >> Boarta (Şeica Mare, SB).
# Név: 1956 Calvasăr-Pădure. # Névvált. 1956 Colvasăr Pădure. # Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Mediaş, = Boarta; 1966 R. Braşov, ua. com. Şeica Mare.

Călvaşăr >> Şeica Mare (Şeica Mare, SB) Hidegviz.
# Név: 1839 Hideg-Víz; 1850, 1857 Kaltwasser; (O.T.) Hidegviz (Karltwasser); 1920 Călvăsăr, 1930; 1941 Calvasăr; 1966 Calvaser. # Névvált. 1839 Kaltwasser, Kelvaszer; 1863 Kaltwasser; 1873 Kaltwasser, Kelbázer. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Felső-Fehér vm. Bolyai j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Medgyesi krz. Mártonfalvi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Nagyselyki j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Medgyesi ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Külső ker. Hidegvizi j.; 1880 Nagy-Küküllő vm. Bólya-Nagy-Selyki j.; 1890 Nagy-Küküllő vm. Bolyaberethalmi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Medgyesi j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mare, p. Mediaş; 1941 jud. Târnava-Mare, p. Şeica-Mare; 1956 R. Stalin, r. Mediaş; 1966 R. Braşov, ua. com. Şeica Mare.

Camăr (Camăr, SJ, com.) Kémer.
# Névvált. 1873 Camaru. # Nyelv: 1839, 1863 magyar; 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Kraszna vm. Kémeri j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Zoványi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Szilágyzoványi j.; 1863 Kraszna vm. Somlyó-Kémeri j.; 1873 Kraszna vm. Somlyói j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Szilágysomlyói j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Şimleul-Silvaniei; 1956 R. Oradea, r. Şimleu; 1966 R. Crişana, ua. com. Camăr.

Cămăraşu (Cămăraşu, CJ, com.) Pusztakamarás.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Puszta-Kamarás; 1850 Puszta Kamarás; 1873, 1880 Kamarás (Puszta-); 1920 Cămăraşul deşert; 1930 Cămăraşul. # Névvált. 1839 Puszta-Kemerás. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Mocsi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Kiscégi alkrz.; 1857 Dési ker. Mócsi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Mócsi ker.; 1880-1890 Kolozs vm. Mocsi j.; 1900, 1910 Kolozs vm. Nagysármási j.; 1920 jud. Cojocna, p. Şărmaş; 1930 jud. Cluj, p. Şărmaşul; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Şărmaşu; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş; 1966 R. Cluj, r. Gherla, com. Cămăraşu.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék