statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: a* Találatszám: 211 « | 31-60 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Aghireşu-Fabrici (Aghireşu, CJ) Egeresi bányatelep, Egeresi gipszgyár.
# Közigazg. 1913, 1944 Kolozs vm. Nádasmenti j. } Egeres; 1956, 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. urb. Aghireşu, = Aghireşu.

Agnita (Agnita, SB, oraş) Szentágota.
# Név: 1839, 1873, 1890 Szent-Ágota; 1850 Agnethen; 1857 Agnethlen; 1880 Szent-Ágotha. # Névvált. 1839 Villa sanctae Agnethae, Agnethlen, Agnitta, Angnita; 1873 Agnethlen, Agnita. # Nemz. 1839 szász, oláh. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863 Nagy-Sink-szék, mezőv.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Nagysinki krz. Szentágotai alkrz. mezőv.; 1857 Szebeni ker. Szentágothai j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Szentagothai ker. mezőv.; 1873 Nagysink szék; 1880 Nagy-Küküllő vm. Bürkös-Szt.-Ágothai j.; 1890-1910 Nagy-Küküllő vm. Szentágotai j.; 1920-1941 jud. Târnava-Mare, p. Agnita; 1956 R. Stalin, r. Agnita, oraş; 1966 R. Braşov, ua.

Agrieş (Târlişua, BN) Egreshely.
# Név: 1839, (O.T.), 1863 Felső-Egres; 1850, 1857 Felső Egres; 1873 Egres (Felső-); 1880 Egres (Felső-Puszta-); 1890 Felső-Puszta-Egres; 1900 Felsőpusztaegres. # Névvált. 1839 Agres, Agris; 1863 Agres; 1873 Agrés. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Felső ker. Kőfarki j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Rettegi alkrz.; 1857 Dési ker. Rettegi j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bethleni j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean; 1930 jud. Someş, p. Beclean; 1956 R. Cluj, r. Beclean; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Tîrlişua.

Agrieşel (Târlişua, BN) Egrespuszta.
# Közigazg. 1910 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j. } Egreshely; 1956 R. Cluj, r. Beclean, = Agrieş; 1966 R. Cluj, r. Dej, com. Tîrlişua.

Agrij (Agrij, SJ, com.) Felsőegregy.
# Név: 1839, 1863 Felső-Egregy; 1850 Fel Egregy; 1857, 1880, 1900 Felegregy; (O.T.), 1890 Fel-Egregy; 1873 Egregy (Fel-); 1920 Agriş. # Névvált. 1839, 1863 Fel-Egregy, Agris; 1873 Agris. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Magyar-Egregyi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Dési krz. Magyaregregyi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Hidalmási j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Hidalmási ker.; 1873 Doboka vm. Egregy-Almási j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Zilahi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Zălau; 1956 R. Cluj, r. Zalău; 1966 ua. com. Agrij.

Agriş (Botiz, SM) Egri.
# Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Szatmár vm. Szamosközi j.; 1873 Szatmár vm. Aranyos-Medgyesi j.; 1880-1900 Szatmár vm. Szatmári j.; 1910, 1941 Szatmár vm. Szatmárnémeti j.; 1920 jud. Sătmar, p. Sătmar; 1930 jud. Satu-Mare, p. Satu-Mare; 1956 R. Baia-Mare, r. Satu-Mare; 1966 R. Maramureş, ua. com. Micula.

Agriş (Iara, CJ) Ruhaegres.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1873, 1890 Ruha-Egres; 1850, 1857 Ruha Egres; 1880 Egres (Ruha-). # Névvált. 1839, 1863, 1873 Agrits. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Lupsai j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Magyarpeterdi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Iara de jos; 1930 jud. Turda, p. Iara; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Iara; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Şutu.

Agrişteu (Bălăuşeri, MS) Egrestő.
# Névvált. 1839 Erlenwald, Egrestyi, Agristyén, Egrestyén, Egristyén; 1863 Agristyén, Erlenwald; 1873 Agristyen, Erlenvald. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Küküllő vm. Felső ker. Szász-Nádosi j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Marosvásárhelyi krz. Vajai alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Makfalvi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Makfalvi ker.; 1863 Küküllő vm. Felső ker. Nádosi j.; 1873 Küküllő vm. Balavásári j.; 1880-1910 Kis-Küküllő vm. Erzsébetvárosi j.; 1920 jud. Târnava mică, p. Ibaşfalău; 1930 jud. Târnava-Mică, p. Dumbrăveni; 1941 jud. Târnava-Mică, p. Bachnea; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sîngeorgiu-de-Pădure; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Tîrnăveni, com. Bălăuşeri.

Agrişu de Jos (Şieu-Odorhei, BN) Alsóegres.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Alsó-Egres; 1850 Agrisu de jos; 1857 Alsó Egres; 1873, 1880 Egres (Alsó-); 1930 Agrişul-de-Jos. # Névvált. 1839 Szelistya, Egresu; 1863, 1873 Szelistya. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bethleni j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Betleni alkrz.; 1857 Besztercei ker. Bethleni j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bethleni j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean >> Agrişul Becleanului; 1930 jud. Someş, p. Beclean, =?Agrişul Becleanului; 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j. >> Bethlenegres; 1956 R. Cluj, r. Beclean, =?Bethlenegres; 1966 R. Cluj, r. Bistriţa, com. Şieu-Odorhei.

Agrişu de Sus (Şieu-Odorhei, BN) Felsőegres.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Felső-Egres; 1850 Agrisu de sus; 1857 Felső Egres; 1873, 1880 Egres (Felső-); 1930 Agrişul-de-Sus. # Névvált. 1839, 1863, 1873 Agrisu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bethleni j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Betleni alkrz.; 1857 Besztercei ker. Bethleni j.; (O.T.) Déés tvh. Rettegi ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bethleni j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean >> Agrişul Becleanului; 1930 jud. Someş, p. Beclean, =?Agrişul Becleanului; 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j. >> Bethlenegres; 1956 R. Cluj, r. Beclean, =?Bethlenegres; 1966 R. Cluj, r. Bistriţa, com. Şieu-Odorhei.

Agrişu Mare (Târnova, AR) Almásegres.
# Név: 1839, 1880-1900 Ágris; 1863 Agris (Almás); 1873 Agris; 1920-1941 Agriş. # Névvált. 1839, 1873 Egres. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román; 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Világosi j.; 1873 Arad vm. Agrisi j.; 1880-1900 Arad vm. Ternovai j.; 1910 Arad vm. Tornovai j.; 1920 jud. Arad, p. Târnova; 1930, 1941 jud. Arad, p. Şiria; 1956 R. Oradea, r. Ineu; 1966 R. Crişana, ua. com. Agrişu Mare.

Agrişu Mic (Hăşmaş, AR) Bélegregy.
# Név: 1839, 1873 Agris; 1863, 1880-1900 Ágris; 1920-1941 Agriş. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Szalontai j.; 1873-1910 Bihar vm. Béli j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Beliu; 1956 R. Oradea, r. Ineu; 1966 R. Crişana, ua. com. Agrişu Mic.

Agrişul Becleanului >> Agrişu de Jos + Agrişu de Sus (Şieu-Odorhei, BN) Bethlenegres.
# Névvált. 1920 Betlenegres. # Közigazg. 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Beclean, = Alsóegres + Felsőegres; 1930 jud. Someş >>?Agrişul-de-Jos + Agrişul-de-Sus; 1941 Szolnok-Doboka vm. Bethleni j. = Alsóegres + Felsőegres.

Aita Mare (Aita Mare, CV, com.) Nagyajta.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Nagy-Ajta; 1850, 1857 Nagy Ajta; 1873, 1880 Ajta (Nagy-). # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Miklósvári fiókszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyajtai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Baróti j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Baróthi ker.; 1873 Három szék, Miklósvári j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Miklósvári j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Aita mare; 1930 jud. Trei-Scaune, p. Baraolt; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, ua. com. Aita Mare.

Aita Medie (Aita Mare, CV) Középajta.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Közép-Ajta; 1850, 1857 Közép Ajta; 1873, 1880 Ajta (Közép-); 1920 Aita mijlocie. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Miklósvári fiókszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyajtai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Baróti j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Baróthi ker.; 1873 Három szék, Miklósvári j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Miklósvári j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Aita mare; 1930 jud. Trei-Scaune, p. Baraolt; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, ua. com. Aita Mare.

Aita Seacă (Băţani, CV) Szárazajta.
# Név: 1839, 1863, 1890 Száraz-Ajta; 1850, 1857 Száraz Ajta; 1873, 1880 Ajta (Száraz-). # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Miklósvári fiókszék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyajtai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Baróti j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Baróthi ker.; 1873 Három szék, Miklósvári j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Miklósvári j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Aita mare; 1930 jud. Trei-Scaune, p. Baraolt; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, ua. com. Aita Seacă.

Aiton (Aiton, CJ, com.) Ajton.
# Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Kolozs vm. Alsó ker. Kolozsi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Turi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1880-1910 Kolozs vm. Kolozsvári j.; 1920 jud. Cojocna, p. Cojocna; 1930 jud. Turda, p. Mihai-Viteazul; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Turda; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Aiton.

Aiud (Aiud, AB, oraş) Nagyenyed.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1880, 1890 Nagy-Enyed; 1850, 1857 Nagy Enyed; 1873 Enyed (Nagy-). # Névvált. 1839 Sergidava, Singidava, Egydiopolis, Annia via, Egydstadt, Enyed, Ajud, Ajudu; 1863 Ájudu, Egydiopolis; 1873 Strassburg, Ajud. # Nemz. 1839 magyar, német, szász, örmény, görög, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román, német. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Nagy-Enyedi j. mezőv.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Nagyenyedi alkrz. v.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker. mezőv.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Nagy-Enyedi j. mezőv.; 1873 Alsó-Fehér vm. kiv. nemes v.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. rtv.; 1920 jud. Alba de jos, oraş; 1930, 1941 jud. Alba, oraş; 1956, 1966 R. Cluj, r. Aiud, oraş.

Aiudul de Sus (or. Aiud, AB, loc.) Felenyed.
# Név: 1839, (O.T.), 1863, 1890 Fel-Enyed; 1850, 1857 Fel Enyed; 1873 Enyed (Fel-); 1880 Enyed (Felső-); 1920 Feleiud; 1956 Aiudu-de-Sus. # Névvált. 1839 Felső-Enyed, Felejud, Felajud; 1863, 1873 Felejud; 1920 Aiudul de sus. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839, 1873-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Nagyenyedi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Nagy-Enyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956, 1966 R. Cluj, r. Aiud, or. Aiud.

Alămor (Loamneş, SB) Alamor.
# Név: (O.T.) Alamor (Markerborg) # Névvált. 1839, 1873 Makenberg; 1863 Mackeuberg. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Pókafalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Obrazsai alkrz.; 1857 Szebeni ker. Szerdahelyi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Vizaknai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Pókafalvi j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Kisenyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Ocna Sibiului; 1930, 1941 jud. Sibiu, p. Ocna-Sibiului; 1956 R. Stalin, r. Sibiu; 1966 R. Braşov, ua. com. Alămor.

Alba Iulia (Alba Iulia, AB, mun.) Gyulafehérvár.
# Név: 1839 Károly-Fejér-Vár; 1857 Karlsburg; (O.T.) Károly-Fejérvár (Karlsburg); 1863 Károly-Fejérvár; 1873 Fehérvár (Gyula, v. Károly-); 1880, 1890 Gyula-Fehérvár. # Névvált. 1839 Apulum, Károlyvár, Fejérvár, Alba Carolina, Carolopolis, Alba Julia (Gyula), Karlsburg, Weissenburg, Belgrád; 1863 Alba-Carolina, Belgrád, Carlsburg; 1873 Karlsburg, Belgrád. # Nemz. 1839 magyar, német, szász, örmény, oláh, zsidó. # Nyelv: 1873 magyar, román, német. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Károly-Fejérvári j. szkv.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. v.; 1857 Gyulafehérvári ker. Gyulafehérvári j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker. v.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Károly-Fejérvári j. mezőv.; 1873 Alsó-Fehér vm. szkv.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. rtv.; 1920 jud. Alba de jos, oraş; 1930 jud. Alba, oraş; 1941 jud. Alba, mun.; 1956, 1966 R. Hunedoara, r. Alba, oraş.

Albac (Albac, AB, com.) Fehérvölgy.
# Név: 1839, 1850, 1857, (O.T.) Albak; 1873, 1880 Albák; 1890, 1900 Álbák. # Névvált. 1850 Nagy Aranyos, 1863 Albak, Nagy-Aranyos; 1873 N.-Aranyos. # Nemz. 1839 oláh (... im Gebirge von Walachen nomadisch bewohnt ...). # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873 Alsó-Fehér vm. Topánfalvi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Topánfalvai alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Abrudbányai j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Topánfalvai ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Felső-Zalathnai j.; 1880-1910 Torda Aranyos vm. Topánfalvi j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Câmpeni; 1930 jud. Turda, p. Câmpeni; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Câmpeni; 1956 R. Cluj, r. Cîmpeni; 1966 ua. com. Albac.

Albeşti (Albeşti, MS, com.) Fehéregyháza.
# Név: 1839, 1863 Fejéregyháza; 1850 Weisskirchen; 1857 Weiszkirchen; (O.T.) Fejéregyháza (Weisskirchen); 1880 Fehéregyház; 1920 Ferihaz. # Névvált. 1839 Alba Ecclesia, Weisskirchen, Feriházu; 1863 Biskiru, Weisskirchen; 1873 Weisskirch, Feriháza. # Nemz. 1839 magyar [!], oláh. # Nyelv: 1873 román, magyar. # Közigazg. 1839 Felső-Fejér vm. Réteni j.; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Segesvári krz. Szászkézdi alkrz.; 1857 Szebeni ker. Segesvári j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Segesvári ker.; 1863 Felső-Fejér vm. Belső ker. Réteni j.; 1873 Felső-Fehér vm. Keresdi j.; 1880, 1890 Nagy-Küküllő vm. Keresdi j.; 1900, 1910 Nagy-Küküllő vm. Segesvári j.; 1920, 1930 jud. Târnava-Mare, p. Sighişoara; 1941 jud. Târnava-Mare, or. Sighişoara; 1956 R. Stalin, r. Sighişoara; 1966 R. Braşov, ua. com. urb. Albeşti.

Albeşti (Răbăgani, BH) Fehérlak.
# Név: 1839, 1863-1900 Albest. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863, 1890-1910 Bihar vm. Belényesi j.; 1873, 1880 Bihar vm. Robogányi j.; 1920-1941 jud. Bihor, p. Beiuş; 1956 R. Oradea, r. Beiuş; 1966 R. Crişana, ua. com. Răbăgani.

Albeştii Bistriţei (Galaţii Bistriţei, BN) Kisfehéregyház.
# Név: 1839, 1863 Fejéregyház; 1850 Weisskirch; 1857 Weiszkirch; (O.T.) Fejéregyház (Weisskirch); 1873-1900 Fehéregyház; 1920 Ferihaza. # Névvált. 1839 Weisskirchen, Alba Ecclesia, Fergeház, Feriház; 1863 Alba-Ecclesia, Weisskirchen, Feriház; 1873 Weiskirchen, Feréház. # Nemz. 1839 szász. # Nyelv: 1873 német, román. # Közigazg. 1839, 1863, 1873 Beszterce vidék; 1850 Nagyszebeni katonai ker. Besztercei krz. Besenyői alkrz.; 1857 Besztercei ker. Lekenczei j.; (O.T.) Szeben (Szászföld) tvh. Beszterczei ker.; 1880-1910 Besztercze-Naszód vm. Besenyői j.; 1920 jud. Bistriţa-Năsăud, p. Beşineu; 1930 jud. Năsăud, p. Şieu; 1941 Beszterce-Naszód vm. Besztercei alsó j.; 1956 R. Cluj, r. Bistriţa; 1966 ua. com. Galaţii Bistriţei.

Albi (Slimnic, SB) Álgyitelep.
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Sibiu, = Slimnic; 1966 R. Braşov, ua. com. Slimnic.

Albina (Moşniţa Nouă, TM) Serényipuszta.
# Név: 1930 Colonia-Brod. # Közigazg. 1913 Temes vm. Központi j. } Mosnicza; 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Recaş, = Moşniţa; 1941 jud. Timiş, p. Centrală; 1956 R. Timişoara, r. Timişoara; 1966 R. Banat, or. reg. Timişoara, com. Moşniţa.

Albiş (Buduslău, BH) Albis.
# Nyelv: 1839, 1863, 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Bihar vm. Érmelléki j.; 1873-1910, 1941 Bihar vm. Margittai j.; 1920, 1930 jud. Bihor, p. Marghita; 1956 R. Oradea, r. Marghita; 1966 R. Crişana, ua. com. Buduslău.

Albiş (Cernat, CV) Kézdialbis.
# Név: 1839-1900 Albis. # Névvált. (1956) mn. Albis. # Nemz. 1839 székely, oláh [!]. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Háromszék, Kézdi fiókszék, Alsó j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kézdi-Vásárhelyi ker.; 1873 Három szék, Kézdi alsó j.; 1880 Háromszék vm. Kézdi alsó j.; 1890-1910, 1941 Háromszék vm. Kézdi j.; 1920 jud. Treiscaune, p. Chezdi (Tg. săcuesc); 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Dalnic.

Álcsipuszta >>?Girişu de Criş (Girişu de Criş, BH)
# Névvált. 1863 Álcsi. # Nyelv: 1863 román. # Közigazg. 1863 Bihar vm. Szalontai j. puszta.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék