statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
HELYSÉGNÉVTÁR            a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
keresett terminus: p* Találatszám: 474 1-30 | »
     
 
kapcsolódó
»  az adatbázisról
»  összesített mutató (doc)
»  a szerzőről
»  írok a szerzőnek
»  jelmagyarázat a helységnévtárhoz

Készült a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál 1998-2002 között megjelent sorozat elektronikus változata alapján.
Az archív anyag javított, 2002-as adatokkal frissített változata a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtárának honlapján található.
Ugyanitt a feldolgozás alapjául szolgáló adatbázis is letölthetõ.

további statisztikák

» A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai (150 település)
» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 

HELYSÉGNÉVTÁR

Pachia (Brateş, CV) Páké.
# Név: 1839 Paké. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Orbai-Szék; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Kovásznai ker.; 1863 Háromszék, Orbai fiókszék, Alsó j.; 1873 Három szék, Orbai j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Orbai j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Covasna; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Secuiesc; 1966 R. Braşov, ua. com. Brateş.

Pâclişa (mun. Alba Iulia, AB, loc.) Poklos.
# Név: (O.T.) Poklós; 1920 Păclişa. # Névvált. 1839, 1873 Puklisa. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839 Alsó-Fejér vm. Károly-Fejérvári j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Gyulafehérvári krz. Tövisi alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Gyulafehérvári j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Károly fejérvári ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Zalathnai ker. Károly-Fejérvári j.; 1873 Alsó-Fehér vm. Gyulafehérvári j.; 1880-1910 Alsó-Fehér vm. Alvinczi j.; 1920, jud. Alba de jos, p. Vinţul de jos; 1930, 1941 jud. Alba, p. Vinţul-de-Jos; 1956 R. Hunedoara, r. Alba; 1966 ua. or. Alba Iulia.

Păclişa (Toteşti, HD) Poklisa.
# Név: 1857, 1873 Paklisa. # Névvált. 1839 Paklisa, Peklisa; 1863 Paklisa; 1873 Poklisa. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Hunyad vm. Hátszegi ker. Totesdi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Hátszegi krz. Oláhbrettyei alkrz.; 1857 Szászvárosi ker. Hátszegi j.; (O.T.) Déva tvh. Hátszegi ker.; 1873 Hunyad vm. Klopotivai j.; 1880 Hunyad vm. Demsus-Klopotivai j.; 1890-1910 Hunyad vm. Hátszegi j.; 1920-1941 jud. Hunedoara, p. Haţeg; 1956 R. Hunedoara, r. Haţeg; 1966 ua. com. Toteşti.

Păcureni (Glodeni, MS) Pókakeresztúr.
# Név: 1839, 1863, 1890 Póka-Keresztúr; 1850, 1857 Póka Keresztur; (O.T.) Poka-Keresztur; 1873 Keresztur (Póka-); 1880 Póka (Keresztur-). # Névvált. 1839 Krisztur; 1920 Poca-Cristur. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Vajda-Szent-Iváni j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Körtvélykapui alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőmadarasi j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Marosjárai j.; 1880 Maros-Torda vm. Vajda-Szent-Iványi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Glodeni.

Padina >> ? (or. Blaj, AB).
# Közigazg. 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni, = Tiur.

Padina Matei (Gârnic, CS) Mátévölgye.
# Név: 1839 Padinamatej; 1863 Padinamatje; 1873 Padina matye; 1880, 1890 Padina-Matei; 1900 Padinamatei; 1920 Padina Mateiu. # Névvált. 1873 Kolhdorf. # Nyelv: 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Oraviczai j. >> Uj-Moldova; 1873 Krassó vm. Szászkai j. = Moldovabánya; 1880-1900 Krassó-Szörény vm. Moldovai j.; 1910 Krassó-Szörény vm. Újmoldovai j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Moldova nouă; 1930, 1941 jud. Caraş, p. Moldova-Nouă; 1956 R. Timişoara, r. Moldova-Nouă; 1966 R. Banat, ua. com. Gîrnic.

Pădurani (Mănăştiur, TM) Maroserdőd.
# Név: 1839, 1863-1900 Padurány. # Nyelv: 1839 oláh; 1863, 1873 román. # Közigazg. 1839 Krassó vm.; 1863 Krassó vm. Bégai j.; 1873 Krassó vm. Marosi j.; 1880-1910 Krassó-Szörény vm. Marosi j.; 1920 jud. Caraş-Severin, p. Birchiş; 1930, 1941 jud. Severin, p. Făget; 1956 R. Timişoara, r. Făget; 1966 R. Banat, ua. com. Mănăştiur.

Pădure (Crăciunelu de Jos, AB) Székelyhegytanya.
# Közigazg. 1910 Alsó-Fehér vm. Balázsfalvai j. } Buzásbocsárd; 1956 R. Stalin, r. Tîrnăveni, < = Bucerdea-Grînoasă>; 1966 R. Braşov, r. Mediaş, com. Bucerdea Grînoasă.

Pădurea (Meteş, AB).
# Közigazg. 1956 R. Hunedoara, r. Alba, < = Tăuţi>; 1966 ua. com. Meteş.

Pădurea (Şăulia, MS) Szteunia dűlő.
# Közigazg. 1910 Torda-Aranyos vm. Marosludasi j. } Mezősályi; 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Şăulia; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, r. Luduş, com. Şăulia.

Pădurea Iacobeni (Frata, CJ).
# Közigazg. 1956 R. Cluj, r. Sărmaş, = Frata; 1966 R. Cluj, r. Turda, com. Frata.

Pădurea Neagră (or. Aleşd, BH, loc.) Feketeerdői üveggyár.
# Név: 1863 Fekete-Erdő; 1873, 1880 Feketeerdő. # Nyelv: 1863 német; 1873 tót, magyar. # Közigazg. 1863 Bihar vm. Érmelléki j. üveghuta = Középes; 1873, 1880 Bihar vm. Micskei j.; 1890 Bihar vm. Margitai j. >> Középes; 1956 R. Oradea, r. Aleşd, = Cuzap; 1966 R. Crişana, ua. com. urb. Aleşd.

Pădureni (Camăr, SJ) Erdőaljarakottyás.
# Közigazg. 1913 Szilágy vm. Szilágysomlyói j. } Kémer; 1956 R. Oradea, r. Şimleu, = Camăr; 1966 R. Crişana, ua. com. Camăr.

Pădureni (Chinteni, CJ) Fejérdi fogadók.
# Közigazg. 1910 Kolozs vm. Kolozsvári j. } Fejérd; 1956 R. Cluj, r. Cluj, = Feiurdeni; 1966 R. Cluj, or. reg. Cluj, com. Feiurdeni.

Pădureni (Ciurila, CJ) Magyaróság.
# Név: 1920 Muerău. # Névvált. 1839 Magyar-Ószeg, Magyeros; 1863, 1873 Magyerus. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Szent-Lászlói j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Tordai krz. Turi alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Tordai j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Alsó-Járai j.; 1880-1910 Torda-Aranyos vm. Alsójárai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Iara de jos; 1930 jud. Turda, p. Iara; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Iara.; 1956 R. Cluj, r. Turda; 1966 ua. com. Şutu.

Pădureni (Gorneşti, MS) Erdőcsinád.
# Név: 1839 Erdő-Tsinád; 1850 Erdős Csanád; 1857 Erdő Csanád; (O.T.), 1863 Erdő-Csanád; 1873, 1880 Csanád (Erdő-); 1890 Erdő-Csinád. # Névvált. 1839 Erdő-Csinád, Erdő-Csanád, Csinágye; 1863, 1873 Csinagye. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Maros-Járai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Magyarbölkényi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Marosvásárhelyi j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Marosjárai j.; 1880 Maros-Torda vm. Maros-Járai j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Régeni alsó j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Reghinul de jos; 1930 jud. Mureş, p. Reghin; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Reghin; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Iara de Mureş.

Pădureni (Jebel, TM) Temesliget.
# Név: 1839, 1863, 1880 Ligeth; 1873, 1890, 1900 Liget; 1920 Lighed. # Nyelv: 1839 oláh; 1863 román, német; 1873 román. # Közigazg. 1839 Temes vm. Temesi j.; 1863, 1900 Temes vm. Csákovai j.; 1873-1890 Temes vm. Csákovári j.; 1910 Temes vm. Csáki j.; 1920, 1930 jud. Timiş-Torontal, p. Ciacova; 1941 jud. Timiş, p. Ciacova; 1956 R. Timişoara, r. Ciacova; 1966 R. Banat, r. Timişoara, com. Pădureni.

Pădureni (Moacşa, CV) Sepsibesenyő.
# Név: 1839-1857, 1873-1900 Besenyő; (O.T.), 1863 Bessenyő; 1920 Beşineu; 1930, 1941 Beşeneu; 1966 Pădurenii. # Névvált. 1839 Bessenyő; 1863 Besinyeu; (1956) mn. Besenyő. # Nemz. 1839 székely. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839 Háromszék, Sepsi-Szék, Feketeűgy-mellyeki j.; 1850 Udvarhelyi katonai ker. Sepsiszentgyörgyi krz. Nagyborosnyói alkrz.; 1857 Brassói ker. Barátosi j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Sepsi-Szent-Györgyi ker.; 1863 Háromszék, Sepsi fiókszék, Feketeügyi j.; 1873 Három szék, Sepsi felső j.; 1880-1910, 1941 Háromszék vm. Sepsi j.; 1920, 1930 jud. Trei-Scaune, p. Sfântul-Gheorghe; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Sfîntu-Gheorghe; 1966 R. Braşov, r. Tîrgu Secuiesc, com. Moacşa.

Pădureni (Slimnic, SB).
# Név: 1966 Pădurenii. # Közigazg. 1966 R. Braşov, r. Sibiu, com. Slimnic.

Pădureni (Tritenii de Jos, CJ) Mezőkók.
# Név: 1839, (O.T.) Kóók; 1850, 1863 Kók; 1857 Mező Kook; 1873, 1880 Kook (Mező-); 1890 Mező-Kok; 1920 Coc; 1930, 1941 Cooc; 1956 Ţigăreni; 1966 Pădurenii. # Névvált. 1839 Kók. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Alsó ker. Mezőségi j.; 1850 Rettegi katonai ker. Kiscégi krz. Cikudi alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőzáhi j.; (O.T.) Kolosvár tvh. Tordai ker.; 1873 Torda vm. Mezőségi j.; 1880 Torda-Aranyos vm. Mezőségi j.; 1890-1910 Torda-Aranyos vm. Tordai j.; 1920 jud. Turda-Arieş, p. Turda; 1930 jud. Turda, p. Câmpia-Turzii; 1941 jud. Cluj-Turda, p. Câmpia-Turzii; 1956 R. Cluj, r. Luduş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Tăureni.

Pădureni (Victor Vlad Delamarina, TM).
# Közigazg. 1941 jud. Severin, p. Lugoj, = Honorici; 1956 R. Timişoara, r. Lugoj; 1966 R. Banat, ua. com. Satu Mic.

Pădureni (Viişoara, BH) Iharostanya.
# Név: 1956 Satu-de-Necaz; 1966 Pădurenii. # Közigazg. 1956 R. Oradea, r. Marghita, = Păgaia; 1966 R. Crişana, ua. com. Viişoara.

Pădureni >> Chişineu-Criş (or. Chişineu-Criş, AR) Erdőhegy.
# Név: 1920 Erdeiş. # Névvált. 1851 Herdécs; 1863 Hendics. # Nyelv: 1839 magyar, oláh; 1863, 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839 Arad vm.; 1863 Arad vm. Zarándi j.; 1873-1910 Arad vm. Kisjenői j.; 1920, 1930 jud. Arad, p. Chişineu.

Pădurenii (Mintiu Gherlii, CJ) Coptelke.
# Név: 1839 Tzoptelke; 1850, 1857, 1863, 1880-1910 Czoptelke; (O.T.) Czóptelke; 1920, 1930, 1956 Ţop. # Névvált. 1839 Czoptelke, Czopu; 1863 Czopu; 1873 Ciopu. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Belső-Szolnok vm. Alsó ker. Bálványos-Váralyai j.; 1850 Rettegi katonai ker. Rettegi krz. Szamosujvárnémeti alkrz.; 1857 Dési ker. Dési j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Belső-Szolnok vm. Bálványos-Váraljai j.; 1880-1910, 1941 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Someş, p. Gherla; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 R. Cluj, ua. com. Mintiu Gherlii.

Pădurenii Mici >> Pădureni (Jebel, TM).
# Név: 1956 Pădureniu-Mic. # Közigazg. 1956 R. Timişoara, r. Ciacova, = Pădureni.

Păduriş (Hida, SJ) Tyikló.
# Közigazg. 1910 Szolnok-Doboka vm. Csákigorbói j. } Paptelke; 1956 R. Cluj, r. Jibou, = Strîmba; 1966 R. Cluj, r. Huedin, com. Sînpetru Almaşului.

Păgaia (Boianu Mare, BH) Úsztató.
# Név: 1850, 1857, 1863-1900 Usztató; 1920 Pâgaia. # Névvált. 1839 Pagaja; 1863 Pagaje; 1873 Pagoje. # Nyelv: 1839 oláh, magyar; 1863 román; 1873 magyar [!], román. # Közigazg. 1839 Közép-Szolnok vm. Külső ker. Pééri j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Szilágysomlyói krz. Tasnádi alkrz.; 1857 Szilágysomlyói ker. Tasnádi j.; 1863 Közép-Szolnok vm. Péri j.; 1873 Közép-Szolnok vm. Tasnádi j.; 1880-1910, 1941 Szilágy vm. Tasnádi j.; 1920, 1930 jud. Sălaj, p. Tăşnad; 1956 R. Oradea, r. Marghita; 1966 R. Crişana, ua. com. Viişoara.

Păgida (or. Aiud, AB, loc.) Kisapahida.
# Név: 1839-1863, 1880 Apahida; 1873 Apahida (Oláh-); 1890 Oláh-Apahida; 1900 Oláhapahida. # Névvált. 1839, 1873 Pasida; 1863 Pázsida. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1873, 1880 Alsó-Fehér vm. Csombordi j.; 1850 Gyulafehérvári katonai ker. Balázsfalvai krz. Marosujvári alkrz.; 1857 Gyulafehérvári ker. Nagyenyedi j.; (O.T.) Károly fejérvár tvh. Nagy enyedi ker.; 1863 Alsó-Fejér vm. Marosi ker. Csombordi j.; 1890-1910 Alsó-Fehér vm. Nagyenyedi j.; 1920 jud. Alba de jos, p. Aiud; 1930, 1941 jud. Alba, p. Aiud; 1956 R. Cluj, r. Aiud; 1966 ua. or. Aiud.

Pâglişa (Dăbâca, CJ) Lónapoklostelke.
# Név: 1839-1900 Poklostelke. # Névvált. 1839, 1863 Piklise; 1873 Poklisa. # Nemz. 1839 oláh. # Nyelv: 1873 román. # Közigazg. 1839, 1863 Doboka vm. Felső ker. Nagy-Iklódi j.; 1850 Kolozsvári katonai ker. Kolozsi krz. Válaszuti alkrz.; 1857 Kolozsvári ker. Válaszuti j.; (O.T.) Déés tvh. Szamos-Ujvári ker.; 1873 Doboka vm. Dobokai j.; 1880-1910 Szolnok-Doboka vm. Szamosújvári j.; 1920 jud. Solnoc-Dobâca, p. Gherla; 1930 jud. Cluj, p. Borşa; 1941 Kolozs vm. Kolozsborsai j.; 1956 R. Cluj, r. Gherla; 1966 ua. com. Dîrja.

Păingeni (Glodeni, MS) Póka.
# Név: (O.T.), 1873 Poka. # Névvált. 1839 Pokendorf, Pouka. # Nemz. 1839 magyar, oláh. # Nyelv: 1873 magyar, román. # Közigazg. 1839, 1863 Torda vm. Felső ker. Vajda-Szent-Iváni j.; 1850 Rettegi katonai ker. Görgényszentimrei krz. Körtvélykapui alkrz.; 1857 Marosvásárhelyi ker. Mezőmadarasi j.; (O.T.) Régen tvh. Vajda Szentiványi ker.; 1873 Torda vm. Vajda-Szentiványi j.; 1880 Maros-Torda vm. Vajda-Szent-Iványi j.; 1890-1910, 1941 Maros-Torda vm. Marosi felső j.; 1920 jud. Murăş-Turda, p. Murăş de sus; 1930 jud. Mureş, p. Mureş; 1956 R. Autonomă Maghiară, r. Tîrgu-Mureş; 1966 R. Mureş-Autonomă Maghiară, ua. com. Păingeni.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék